Privacy policy

Privacybeleid

Xella International S.A. en alle aan haar gelieerde ondernemingen, hierna “Xella” genoemd, heten u van harte welkom op onze website en danken u voor uw belangstelling voor ons bedrijf en onze producten. Wij hechten de grootste waarde aan de bescherming van uw gegevens en willen dat u zich veilig voelt als u onze website bezoekt. De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens is voor ons uitermate belangrijk en wij houden hier bij al onze zakelijke activiteiten rekening mee. Bij het verwerken van persoonlijke gegevens die verzameld zijn bij het bezoeken van onze websites houden wij ons aan de wettelijke voorschriften die gelden in de landen waar onze specifieke websites beheerd worden. Ons beleid op het gebied van gegevensbescherming is gebaseerd op de voor Xella geldende gedragscodes. Xella-websites kunnen links bevatten naar andere websites die niet onder dit privacybeleid vallen. Hoewel we de inhoud van dergelijke websites zorgvuldig controleren, kunnen we geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van externe links. De beheerders van de links zijn als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte sites. Xella respecteert uw privacy.

Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens
Als u onze websites bezoekt, worden door onze webserver altijd de naam van uw internetserviceprovider, de website waar u vandaan kwam, de websites die u tijdens uw bezoek heeft geraadpleegd en de datum en tijd van uw bezoek opgeslagen. Xella maakt gebruik van cookies om de voorkeuren van bezoekers te bepalen en onze websites daarop af te stemmen. Cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. De informatie in de cookies dient om de navigatie te vergemakkelijken en om u een zo groot mogelijk comfort en gebruiksgemak te bieden als u onze website bezoekt. U kunt onze website natuurlijk ook raadplegen zonder cookies. Onze cookies bevatten geen persoonsgebonden informatie, dus uw privacy blijft gewaarborgd. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt ervoor zorgen dat er geen cookies op uw harde schijf worden opgeslagen door de parameter “Geen cookies accepteren” in de instellingen van uw browser te activeren. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw browser om te zien hoe dit in detail verloopt. Het niet accepteren van cookies kan echter leiden tot een beperking van de door ons geboden functies. Verder worden door ons alleen persoonlijke gegevens opgeslagen als u deze gegevens vrijwillig aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, het invullen van vragenlijsten, de deelname aan wedstrijden of bij het afsluiten van een contract.

Gebruik en verspreiding van persoonlijke gegevens en verplichting tot gebruik voor beoogde doelen
Uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt voor het technisch beheer van de websites, klantbeheer, productvragenlijsten en marketing, maar slechts in de mate waarin dit voor Xella of voor bedrijven die namens haar opereren, noodzakelijk is. Het verzamelen of overdragen van persoonlijke gegevens ten behoeve van overheidsinstellingen en autoriteiten zal beperkt blijven tot hetgeen in het kader van verplichte nationale wettelijke voorschriften vereist is. Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan andere bedrijven binnen de Xella-groep of aan geselecteerde gespecialiseerde bedrijven ten behoeve van onze dienstverlening. Onze werknemers, agenten en gelieerde ondernemingen zijn aan een geheimhoudingsplicht gehouden en zijn verplicht onze gedragscode en alle toepasselijke wettelijke voorschriften na te leven.

Optie
Wij willen uw gegevens graag gebruiken om u te informeren over onze producten en diensten en, indien van toepassing, uw mening hierover te vragen. Natuurlijk geschiedt deelname aan dergelijke activiteiten op vrijwillige basis. Bent u het hier niet mee eens, dan kunt u dit ons op elk moment per brief of e-mail laten weten en wij zullen het gebruik van uw gegevens dan volgens uw wensen beperken.

Inzagerecht persoonlijke gegevens
Op uw verzoek zal Xella u, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, onmiddellijk schriftelijk laten weten of wij persoonlijke gegevens over u hebben opgeslagen en welke dat zijn. Mochten er, ondanks al onze inspanningen om onze gegevens juist en actueel te houden, onjuiste gegevens over u zijn opgeslagen, dan zullen wij deze op verzoek corrigeren.

Veiligheid
Xella treft technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om alle beheerde gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, verlies en vernietiging en tegen toegang door onbevoegden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd met gebruikmaking van de laatste technologische ontwikkelingen.

Contact
Wilt u dat gegevens gecorrigeerd of gewist worden of heeft u andere vragen of suggesties met betrekking tot gegevensbescherming, stuur ons dan gerust een brief aan ons postadres of een e-mail aan
info@xella.nl.

Verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie in de zin van de Duitse federale wet op de privacy en gegevensbescherming is de in het colofon vermelde onderneming.