Duurzaamheid en milieu

Duurzaamheid Xella

Bewust omgaan met energie is een must. Onomstotelijk blijkt dat de invloed van de mens op ons klimaat groot is. Klimaatveranderingen als gevolg van het broeikas-effect, een gevolg van de toename van de CO2-uitstoot, drukken wereldwijd een stempel op de leef-omstandigheden van mens en dier.

De bouwsector is wereldwijd direct verantwoordelijk is voor zo’n 40% van de CO2-uitstoot. Zij kan dus een geweldige bijdrage kan leveren aan het terugdringen ervan. En snel ook: de noodzaak om de negatieve milieueffecten van bouwwerken te minimaliseren, is groter dan ooit.