Opslag gevaarlijke stoffen

Onder andere chemiebedrijven, transportbedrijven, overslagbedrijven en producenten van gevaarlijke stoffen hebben te maken met specifieke wettelijke regels wat betreft hun opslag. Gevaarlijke stoffen moeten dusdanig worden opgeslagen dat explosiegevaar tot een minimum wordt beperkt. De prefab oplossingen van Hebel* voldoen ruimschoots aan deze eisen, wat zorgt voor een snelle en eenvoudige bouw van een opslag van gevaarlijke stoffen.

opslag gevaarlijke stoffen hebel

Opslag gevaarlijke stoffen: PGS 15

In de PGS 15 (Publicatiereeks verpakte Gevaarlijke Stoffen) zijn de extra bouwkundige regels opgenomen die betrekking hebben op een opslag. Gevaarlijke stoffen moeten volgens deze richtlijnen worden bewaard in brandcompartimenten. Deze gehele constructie moet bestaan uit onbrandbaar materiaal (Euroklasse A1) conform NEN-EN 13501-1 om brandoverslag te voorkomen. Bovendien vereist PGS 15 dat de WBDBO (Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag) tussen de opslagvoorziening en een andere ruimte minstens 60 minuten bedraagt in beide richtingen. Deze regels vormen een aanvulling op het Bouwbesluit.

opslag gevaarlijke stoffen hebel

Opslag gevaarlijke stoffen: brandveilig

Hebel cellenbeton is dankzij de unieke eigenschappen een goede materiaalkeuze voor een opslag. Gevaarlijke stoffen, met een risico op brand- of explosiegevaar, blijven geruime tijd beschermd tegen vuur. Het cellenbeton is getest op 360 minuten  brandwerendheid. Dit is zes keer langer dan de PGS-eis voorschrijft. De brandverankering van Xella zorgt er bovendien voor dat de wanden in geval van brand in tact blijven. Dit komt doordat de verankering bij hoge temperaturen aan de brandzijde van de wand loslaat, zodat alleen de staalconstructie in elkaar klapt. Daarnaast is Hebel onbrandbaar (Euroklasse A1) volgens NEN-EN 13501-1. Daarmee voldoet Hebel van Xella ruimschoots aan de richtlijnen die de PGS stelt.

Vanwege deze eigenschappen koos onder anderen Breustedt Chemie voor functiescheidende brandwanden en dakplaten van Hebel cellenbeton voor haar nieuwe distributiecentrum in Apeldoorn. 

Wilt u meer weten over de voordelen die Hebel biedt voor een opslag van gevaarlijke stoffen? Vul dan uw contactgegevens in en laat uw Xella-adviseur vrijblijvend contact met u opnemen: