CE/DoP

Per 1 juli 2013 is de nieuwe Europese Verordening Bouwproducten van kracht, ofwel de CPR, Construction Products Regulation. Deze CPR schrijft voor dat alle bouwproducten die vallen onder een Europese geharmoniseerde productnorm, voorzien zijn van CE-markering. De CE-markering moet rechtstreeks zijn gekoppeld aan een zogeheten prestatieverklaring ofwel een Declaration of Performance (DoP). De fabrikant of importeur van een product legt in deze DoP alle relevante prestaties en het beoogde gebruik vast. De DoP moet voor de eindgebruiker beschikbaar zijn in papieren of digitale vorm.

 

Xella stelt de DoP’s digitaal beschikbaar. Op de afleverbon bij elke levering staan het DoP- en identificatienummer en de CE-markering van het Xella-product in kwestie. Met behulp van deze twee codes kunnen gebruikers de geldige begeleidingsdocumenten opvragen via www.rad-dop.com. Een leaflet met meer informatie is gratis op te vragen bij Xella via telefoonnummer (0183) 67 12 34, verkoop@xella.nl of te downloaden.

 

DoP's zijn per productgroep als pdf-bestand te downloaden op het downloaddeel van deze site.

 

Europese norm gewapend cellenbeton en CE

Per 8 augustus 2015 geldt een Europese norm voor panelen van gewapend cellenbeton.  Deze norm, EN 12602 vervangt de volgende Nederlandse normen:
·    NEN 3838: Gasbetonproducten, waarin de materiaaleigenschappen en de beproevingsmethoden zijn opgenomen.
·    Ontw. NEN 6752: Gewapend cellenbeton, waarin de constructieve aspecten van gewapend cellenbeton worden behandeld.

Door de introductie van deze geharmoniseerde Europese norm worden alle aspecten voor wijze van vastleggen eigenschappen, bepalingsmethoden en de basis van de ontwerpmethodiek binnen alle landen van de EU gelijkgeschakeld.
Bovendien dienen alle producten die binnen de norm vallen CE gemarkeerd te worden.