multipor minerale isolatieplaten: afwerking

Gevels, binnenzijde

Wanneer u Multipor toepast als wandisolatie, werkt u de wanden af met een pleister in 2 lagen, meer bepaald met een wapeningslaag (5mm) en een eindafwerkingslaag (3mm). De maximale totale dikte van deze 2 lagen bedraagt 8 mm. U maakt een wapeningslaag door wapeningsgaas in te bedden in de Multipor lijmmortel. Voor de eindafwerkingslaag kan tevens dezelfde Multipor lijmmortel toegepast worden. U kan dus één materiaal toepassen voor het lijmen en het afwerken van wanden. Andere gelijkwaardige eindafwerkingslagen zijn tevens mogelijk na akkoord van de desbetreffende fabrikant.


Laag 1: wapeningslaag

 1. Schuur eventuele uitstekende delen op het isolatieoppervlak glad na het uitharden van de lijm. Maak het geschuurde oppervlak schoon met een borstel voorzien van fijne haren.
   
 2. Plaats de  kunststof hoekprofielen, voorzien van een geïntegreerd wapeningsnet om de hoeken te beschermen, met de Multipor lijm. Voorzie  ter hoogte van de openingen tevens diagonaalwapening.
   
 3. Voorzie  een elastische ontkoppeling met behulp van geschikte aansluitprofielen tussen de Multipor isolatie en de kozijnen / deuren.
   
 4. Breng Multipor lijmmortel als pleisterlaag aan op de wand met een lijmkam van 12mm. Het verbruik van de Multipor lijm voor de wapeningslaag bedraagt ca 3,5 kg/m² (laagdikte 5mm) .
   
 5. Breng Multipor wapeningsgaas aan. Laat het wapeningsgaas ca 10cm (verbruik 1m²/m²) met elkaar overlappen. Het Multipor wapeningsgaas in het vlak dient ter hoogte van de hoeken te overlappen met het geïntegreerd weefsel van het hoekprofiel.
   
 6. Druk het gaas met de tandspaan in de pleisterlaag zodat het gaas in de Multipor lijm is ingebed. Zorg ervoor dat het wapeningsgaas in de buitenste helft van de dikte van deze wapeningslaag zit. De wapeningslaag wordt enkel in het lood geplaatst (dus niet glad gestreken).  
   
 7. De Multipor wapeningslaag en eindafwerking worden ter hoogte van de aansluitingen met andere bouwdelen (plafond, wand, etc.) ingesneden en/of afgewerkt met een stopprofiel. De voeg wordt met een kit afgewerkt.

Laag 2: eindafwerking - dunne pleisterlaag op de wapeningslaag

 1. Breng de Multipor lijm als eindafwerking (max 2 à 3mm) op de wapeningslaag (na droging wapeningslaag). Het verbruik van de Multipor lijm bedraagt ca 2,5 kg/m².  Gebruik bij een gladde afwerking de Multipor gladde kalkpleister (max 2mm) met een verbruik van ca 2kg/m². Breng de Multipor eindafwerkingslaag pas aan na droging van de wapeningslaag. Onder normale omstandigheden bedraagt de te respecteren droogtijd van de Multipor lijm 1mm per dag.
   
 2. De pleisterlaag eventueel esthetisch verfraaien door met een spons of met een kwast een patroon in de pleisterlaag aan te brengen. Een te grote herbevochtiging van het pleister moet worden vermeden. 
   
 3. De eindafwerkingslaag kan (na droging) esthetisch afgewerkt worden met een dampopen silikaatverf

Tegels
Werkt u de wand af met tegels, maak dan - naast de verlijming - een extra bevestiging met behulp van Multipor (kunststof) schroefpluggen, door de verse Multipor wapeningslaag heen, tot in de draagkrachtige ondergrond.

 1. Snij op de plaats van de bevestigingen het wapeningsgaas, in de vers aangebrachte wapeningslaag, kruislings in.
   
 2. Plaats de Multipor schroefplug in het midden van de isolatieplaat (à rato van 1 plug per plaat) tot in de dragende ondergrond.
   
 3. Breng na droging van de wapeningslaag de tegels aan met een flexibele tegellijm. Voeg op met flexibel voegmiddel. Beperk het totale gewicht van tegels en flexibele tegellijm tot max. 25 kg/m².
   
 4. Voorzie maximum 2/3 tot 3/4 van het muuroppervlak van tegels om de vochtregulerende eigenschappen van de wand niet te belemmeren.

Droogbouwplaat
De Multipor platen kunnen tevens met behulp van droogbouwplaten (bijv. Fermacell) afgewerkt worden.

 1. De Multipor isolatieplaten worden tegen de dragende constructie gelijmd. Een wapeningslaag op de Multipor platen is bij deze toepassing niet strikt nodig.
   
 2. Vervolgens worden de houten draaglatten door de Multipor heen in de onderliggende dragende muur mechanisch bevestigd. De droogbouwplaten worden volgens de instructies van de fabrikant, inclusief alle materialen, aansluitingen en bevestigingsmiddelen geleverd en gemonteerd. Tussen de Multipor en de gipsvezelplaten ontstaat er een spouw waarin eventueel elektrische leidingen weggewerkt kunnen worden.
   
 3. Er wordt aangeraden om de droogbouwplaten af te werken met een dampopen verf zodat de vochtregulerende werking van de binnenisolatie niet in het gedrang komt.   

Meer weten?

Heeft u vragen over de mogelijkheden of de verwerking van Multipor isolatieplaten? Kijk dan bij veelgestelde vragen of neem contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over deze en andere bouwoplossingen van Xella.

VEELGESTELDE VRAGEN NEEM CONTACT OP