Multipor minerale isolatieplaten: montage plafondisolatie TIPceiling (DI)

Plafonds, onderzijde

Het isoleren van de plafonds aan de onderzijde gaat met Multipor eenvoudig en snel. Volg onderstaande stappen voor een optimaal resultaat.

 1. Controleer of de ondergrond voldoende vlak, schoon, droog, hechtend, stabiel en draagkrachtig is. Verwijder vetten, oliën, stof, verf, lijm, behangsel, slecht hechtende pleisterlagen, enz. Kleine oneffenheden in de structuur van 3 tot 5mm dikte per strekkende meter zijn toelaatbaar en vereisen geen extra uitvlakkingslaag. Vlak grotere oneffenheden eventueel uit. Volg de voorschriften van de desbetreffende fabrikant van de uitvlakkingslaag.
 2. Respecteer de constructieve voegen (uitzettings –en bewegingsvoegen) in de ondergrond. De voegen  worden over de volledige dikte van de Multiporisolatie doorgetrokken tot aan het oppervlak. Indien er geen of onregelmatig uitgevoerd uitzettingsvoegen zitten in het betonnen plafond, moet de Multipor isolatielaag over de volledige laagdikte worden ingezaagd in oppervlaktes van ca. 35 m2 met een maximale zijlengte van ca. 7,5 meter. In het geval van prefab betonplaten (breedplaatvloeren, kanaalplaatvloeren met gewapende druklaag) moet de Multipor isolatielaag over de volledige dikte op de voeg tussen twee prefab betonplaten worden ingezaagd. De afstand tussen de voegen bedraagt maximaal 6,0 meter. De voegdikte moet minimaal 3 mm (zaagsnede) zijn.
  Open voegen worden, afhankelijk van de vooropgestelde eisen, brandwerend of niet-brandwerend afgedicht door middel van een duurzame elastische voegkit. Volg de verwerkingsvoorschriften van de desbetreffende fabrikant.
 3. Maak Multipor lijmmortel aan volgens de verwerkingsvoorschriften. 20 kilo geeft met 7,5 à 8 liter water circa 30 liter lijmmortel. Maak gebruik van de maatverdeling in de emmer.
 4. Mix de Multipor lijm in 2 keer met een tussentijd van 5 minuten. De omgevingstemperatuur en de temperatuur van de bouwdelen is minstens 5º C en maximaal 30º C.
 5. Breng de Multipor lijmmortel aan en strijk deze met een tandspaan gelijkmatig over het hele oppervlak uit. De opkamrichting van de aangebrachte lijm is loodrecht op de richting van de schuifbeweging.
 6. Laagdikte van de opgekamde mortel is ongeveer 8 millimeter. Zodoende kunnen oneffenheden tot 3 à 5 millimeter op de ondergrond worden uitgevlakt.
 7. Breng de plaat op een afstand van ongeveer 20 millimeter in lijn met de vorige plaat.
 8. Druk de plaat met de vlakke hand tegen het plafond verder aan en schuif hem tegen de al bevestigde plaat. Het aandrukken in combinatie met de schuifbeweging zorgt voor een uniforme en volledige aanhechting aan de ondergrond. Verwijder uitpuilende mortel.
 9. Monteer in plaatverband (overlap min. 150 mm) met verspringende voegen. De voegen van de platen worden niet verlijmd, maar  koud tegen elkaar geplaatst. Vermijd spleten tussen de platen.

  Multipor platen met een dikte ≤ 140mm worden enkel verlijmd. Bevestig de Multipor platen > 140mm aanvullend met een mechanische bevestiging (1 midden plaat) tijdens het verlijmen van de platen. Voor moeilijke ondergronden, bij grote temperatuurschommelingen (temperatuurverschillen >30º C aan de bovenzijde van het te isoleren bouwelement) en/of bij dynamische belastingen tijdens de levensduur van het gebouw op de betonplaat wordt eveneens een mechanische bevestiging aanbevolen, ongeacht de dikte van de isolatieplaat. Dynamische lasten tijdens de montage dienen absoluut te worden vermeden. In geval van grote te verwachten plafondvervormingen (draaiingen, doorbuigingen) wordt de maximale totale plafonddoorbuiging (ten gevolge van alle soorten belastingen, permanente lasten, temperatuurbelastingen,...) zonder bijkomende mechanische verankering, beperkt. Indien niet aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan, dient een aanvullende mechanische bevestiging te worden voorzien.

  Plafondoverspanning L in relatie tot Doorbuiging
  L ≤ 7,50 m                  = doorbuiging ≤ L/300
  7,50 m <  L ≤ 12,0 m  = doorbuiging ≤ L/400
  L > 12,0 m                  = doorbuiging ≤ L/500

  Indien de Multipor plafondisolatie wordt afgewerkt met een volwaardige afwerking (wapeningslaag + eindafwerking) is tevens een bijkomende mechanische verankering nodig. Zie hoofdstuk afwerking plafondisolatie voor meer info. Er wordt 1 bevestiging in het midden van de isolatieplaat (600x390 mm, 4,3 bevestigingen/m2) voorzien. De bevestiging heeft een diameter van het drukverdeelplaatje ≥ 60 mm. Indien er eisen met betrekking to brand gelden, moeten speciale bevestigingen gebruikt worden.
  Er zijn 2 typen bevestigingen:

  - Multipor schroefplug voor bevestigingen zonder brandeisen

  - Multipor betonschroef met bijbehorend drukverdeelplaatje voor bevestigingen met brandeisen.

 10. Werk bij isolatiediktes vanaf 220mm in 2 of meerdere lagen. De dikste isolatieplaten worden als eerste laag verlijmd volgens de voorgeschreven werkwijze en vervolgens mechanisch verankerd. De tweede laag wordt aangebracht wanneer de eerste laag voldoende aan de ondergrond gehecht is.
 11. Zaag passtukken met behulp van een gewone fijngetande handzaag.
 12. Schuur eventuele uitstekende delen op het isolatieoppervlak na het uitharden van de lijm glad. Maak het geschuurde oppervlak schoon met een borstel voorzien van fijne haren.
 13. Maak een open voeg (min. 3 à 4mm) over de volledige lengte van de aansluiting tussen de Multipor platen aan het plafond en de verticale delen om eventuele bewegingen van de betonplaat op te vangen. Deze voeg kan gezaagd worden na plaatsing van de Multipor platen.
 14. Plaats ter hoogte van aansluitende bouwdelen (muur), indien nodig, terugkerende isolatie om de koudebruggen te vermijden. Maak hiervoor gebruik van de Multipor schegstukken en/of platen.
 15. Voer kleine reparaties uit met de Multipor reparatiemortel.

Tip: Isoleer draagbalken en lateien optimaal: eerst de onderzijde (1), dan de zijkanten (2) en tot slot het plafond (3). Belangrijk: zorg ervoor dat er geen lijmmortel is aangebracht op uitstekende plaatdelen. Indien hierbij minder dan 70% van het Multipor oppervlak verlijmd is, dient steeds een profiel ter ondersteuning van de plaat voorzien te worden.

Meer weten?

Heeft u vragen over de mogelijkheden of de verwerking van Multipor isolatieplaten? Kijk dan bij veelgestelde vragen of neem contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over deze en andere bouwoplossingen van Xella.

VEELGESTELDE VRAGEN NEEM CONTACT OP