Multipor minerale isolatieplaten: afwerking plafondisolatie

Plafonds, onderzijde

Multipor platen hoeven bij gebruik als plafondisolatie uit bouwtechnisch oogpunt niet te worden afgewerkt. Met hun witte kleur geven de platen (donkere) kelders en doorgangen een heldere en aangename uitstraling. Wilt u de platen toch afwerken, maak dan een keuze uit deze mogelijkheden:

Verf

 1. Controle of de Multipor ondergrond voldoende zuiver, droog en vlak is.
 2. Schilder de platen met een dampopen silicaatverf. Volg hierbij de voorschriften van de fabrikant van de verf.


Afwerking met een laag Multipor lijm zonder wapeningsgaas

 1. Voorzie het plafond van een 2 à 3mm (lijmverbruik ca 2 kg/m²) dikke laag Multipor lijmmortel en strijk deze glad. Let op: haarscheurtjes ter hoogte van de voegen kunnen niet uitgesloten worden wanneer niet met een wapeningslaag gewerkt wordt.
 2. Breng eventueel op deze lijmlaag een ademende silicaatverf aan zodra de lijm droog is. Volg hierbij de voorschriften van de fabrikant van de verf.

Afwerking met een volwaardige pleister met wapeningsgaas
Multipor plafondisolatie kan afwerkt worden met  een volwaardige pleister in 2 lagen, namelijk een wapeningslaag (5mm)  en een eindafwerkingslaag (3mm). De maximale totale dikte van deze 2 lagen bedraagt 8 mm. Maak een wapeningslaag door in de Multipor lijmmortel een wapeningsgaas in te bedden. Voor de eindafwerkingslaag kan tevens dezelfde Multipor lijmmortel toegepast worden. U kunt dus één materiaal toepassen voor het lijmen en het afwerken van wanden. Andere gelijkwaardige eindafwerkingslagen zijn tevens mogelijk na akkoord van de desbetreffende fabrikant.

Laag 1: wapeningslaag

 1. Schuur eventuele uitstekende delen op het isolatieoppervlak glad na het uitharden van de lijm. Maak het geschuurde oppervlak zuiver met een borstel voorzien van fijne haren.
 2. Breng Multipor lijmmortel als pleisterlaag aan op de wand met een lijmkam van 12mm. Het verbruik van de Multipor lijm voor de wapeningslaag bedraagt ca 3,5 kg/m² (laagdikte 5mm).
 3. Breng Multipor wapeningsgaas aan. Laat het wapeningsgaas ca. 10cm (verbruik 1m²/m²) met elkaar overlappen.
 4. Druk het gaas met de tandspaan in de pleisterlaag zodat het gaas in de Multipor lijm is ingebed. Zorg ervoor dat het wapeningsgaas in de buitenste helft van de dikte van deze wapeningslaag zit. De wapeningslaag wordt enkel in het lood geplaatst (dus niet glad gestreken).
 5. Voorzie aanvullend één bevestiging per plaat, door de verse Multipor wapeningslaag heen, tot in de draagkrachtige ondergrond. Op de plaats van de bevestigingen wordt het wapeningsgaas kruislings ingesneden alvorens de bevestiging te plaatsen. De mechanische bevestiging dient te gebeuren in het midden van de isolatieplaat (1 plug per plaat).
 6. De Multipor wapeningslaag en eindafwerking worden ter hoogte van de aansluitingen met andere bouwdelen (plafond, wand, etc.) ingesneden of afgewerkt met een stopprofiel. De voeg wordt met een kit afgewerkt.


Laag 2: dunne eindafwerking op  de wapeningslaag

 1. Breng de Multipor lijm als eindafwerking (max 2 à 3mm) op de wapeningslaag (na droging wapeningslaag). Het verbruik van de Multipor lijm bedraagt ca 2 kg/m². Gebruik bij een gladde afwerking de Multipor gladde kalkpleister (max 2mm) met een verbruik van ca 2kg/m². Breng de Multipor eindafwerkingslaag pas aan, na droging van de wapeningslaag. Onder normale omstandigheden bedraagt de te respecteren droogtijd van de Multipor lijm 1 dag per mm.
 2. De pleisterlaag kan eventueel esthetisch worden verfraaid door met een spons of met een kwast een patroon in de pleisterlaag aan te brengen. Een te grote herbevochtiging van het pleister moet worden vermeden.
 3. De eindafwerkingslaag kan (na droging) esthetisch afgewerkt worden met een dampopen silicaatverf. Volg hierbij de voorschriften van de fabrikant van de verf.

Meer weten?

Heeft u vragen over de mogelijkheden of de verwerking van Multipor isolatieplaten? Kijk dan bij veelgestelde vragen of neem contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over deze en andere bouwoplossingen van Xella.

VEELGESTELDE VRAGEN NEEM CONTACT OP