BIM

Het Bouw InformatieModel (BIM) maakt het mogelijk dat alle betrokkenen in de bouwketen op elk moment in het proces over dezelfde gegevens beschikken. Xella heeft zich vanaf het begin in deze innovatieve ontwikkeling verdiept. Op basis van die jarenlange ervaring en enkele honderden referentieprojecten ontwikkelden wij een beproefde werkmethodiek. Als opdrachtgever of bouwpartner ziet u dat terug in kortere doorlooptijden voor calculatie en bouw, minder ontwerprevisies, minder verspilling en faalkosten en meer toegevoegde waarde. Doordat wij alle productdata aanleveren in IFC-bestanden zijn uw en onze systemen altijd compatibel. 

De digitalisering in de bouw ontwikkelt zich in hoog tempo. Samen met onze klanten zijn we dagelijks bezig het maximale resultaat uit onze beproefde BIM-systematiek te halen. Meer over onze werkmethodiek, referenties en hoe klanten de samenwerking met Xella beoordelen, leest u op onze speciale Bim-pagina.

BIM is op korte tijd uitgegroeid tot het sleutelwoord in de digitalisering van het bouwproces. Xella toont met behulp van een interessante presentatie onze zogenaamde blue.sprint benadering.  Op een concrete manier presenteren we de voordelen van digitaal werken. Wilt u advies bij het zetten van stappen op dit gebied en de implementatie van BIM in uw organisatie? Maak een afspraak op onze Bim-pagina.

Voor kalkzandsteenwanden is een zogenaamde ILS  (Informatie Leverings Specificatie)  opgesteld. Hierin is eenduidig vastgelegd hoe informatie moet worden gestructureerd, aangeleverd en uitgewisseld. Zo spreekt iedereen ‘dezelfde taal’, neemt de efficiency toe en worden fouten voorkomen.  Klik hier voor de ILS  poster.