Duurzaamheid

Duurzaamheid gaat over besparen op energie en schaarse grondstoffen, over recycling en hergebruik en dus óók over de manier waarop we gebouwen ontwikkelen, ontwerpen, gebruiken én hergebruiken. Xella adviseurs denken graag mee over de bouwtechnische uitdagingen die komen kijken bij, bijvoorbeeld, de renovatie en transformatie van monumentale gebouwen. Of bij de bouw van kantoorpanden die ook ooit een woonfunctie kunnen krijgen. Of bij het ontwerp van appartementen die gesplitst kunnen worden in twee kleine woningen door toepassing van wanden die zich eenvoudig laten weghalen of verplaatsen.

In alle gevallen maakt het Xella productassortiment hoogwaardig duurzame constructies mogelijk: thermisch isolerend, warmte-accumulerend, luchtdicht én zonder koudebruggen. Daar komt bij dat zowel kalkzandsteen als cellenbeton natuurlijke materialen zijn. De productie kost relatief weinig energie, veroorzaakt geen schadelijke stoffen en de grondstoffen - kalk, zand, cement - zijn ruim voorradig.