Oude fabriek, Leiden

Oude fabriek biedt plaats aan elf woningen, zonder vochtproblemen en mét een comfortabel binnenklimaat
De voormalige conservenfabriek van Tieleman & Dros in Leiden stond op de nominatie om te worden gesloopt. Een particuliere bouwgroep kreeg echter de kans om het negentiende-eeuwse gebouw alsnog tot een elftal woningen, met uiteenlopende formaten en indelingen, te transformeren. Architect GAAGA hield rekening met de vele individuele wensen en gaf elke woning z’n eigen karakter. De isolatie werd uitgevoerd met Multipor isolatieplaten van 100 mm dikte.
Een aparte uitdaging werd gevormd door de monumentale houten balklagen. Deze steken door de isolatielaag heen in de bestaande 1½ steens gevel en vormen zo koudebruggen, die behalve warmteverlies ook condensvorming kunnen veroorzaken en, als gevolg daarvan, houtrot. Xella bood ook hiervoor een isolatie-oplossing op maat.

De uitdaging
Niet-geïsoleerd fabrieksgebouw transformeren tot comfortabele woningen, zonder de uit 1877 daterende buitengevel aan te tasten. Bovendien: voorkomen dat de monumentale balken als koudebruggen fungeren.

De oplossing
Alleen isoleren aan de binnenzijde, met Multipor isolatieplaten, vanwege hun geringe gewicht, sterke thermische eigenschappen (2,22 m2K/W) en ademend vermogen. De balken omkleden met een damp-open isolatieconstructie van hennepband en Multipor.