Innovatie

Uitdagingen genoeg in de bouwsector. Denk aan de woningbouw, waar behoefte is aan nieuwe ideeën en oplossingen om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Of denk aan de vraagstukken rond binnenstedelijke uitbreiding en het bouwen op ‘postzegellocaties’. Of denk aan de unieke technische aspecten van ‘transformatieprojecten’: monumenten die een volgende levensfase ingaan, kantoren die een nieuwe functie krijgen en fabriekshallen die veranderen in bedrijfsverzamelgebouwen. Bovendien valt er nog altijd veel winst te boeken op het gebied van efficiency en het reduceren van faalkosten. Dit alles vraagt om creatieve, originele en innovatieve oplossingen en Xella neemt daarin graag het voortouw.

Van BIM en MR…

Digitalisering speelt ook in de bouw een steeds grotere rol. We hebben het dan niet alleen over BIM, het Bouw InformatieModel, maar ook over heel andere technieken, zoals Augmented en Mixed Reality. Augmented Reality (AR) is de techniek die het mogelijk maakt om niet-bestaande elementen toe te voegen aan een bestaande omgeving. Mixed Reality (MR) is een interactieve vorm hiervan en wordt onder meer toegepast in de door Microsoft ontwikkelde Hololens. Xella benut de mogelijkheden hiervan door informatie uit de BIM-bibliotheek in deze Hololens te projecteren. De gebruikers op de bouwplaats zien dan bijvoorbeeld een te plaatsen wand in de vorm van een hologram voor zich, precies op de plek waar deze moet verrijzen, inclusief de bijbehorende specificaties en instructies. Ze hebben daardoor de juiste informatie digitaal beschikbaar, zonder dat ze een beroep hoeven te doen op papieren tekeningen. Het resultaat is dat ze letterlijk hun handen vrij hebben, het bouwproces efficiënter verloopt en de kans op bouwfouten en faalkosten aanzienlijk afneemt. Daar komt bij dat de Hololens QR-codes kan scannen en zo handelingen en leveringen vast kan leggen, waardoor ook de administratie op de bouwplaats aanzienlijk eenvoudiger verloopt.

… tot de innovatie die u en wij samen ontwikkelen

Welke uitdagingen doen zich voor in uw dagelijkse praktijk? De adviseurs, ontwerpers, calculators, monteurs en andere specialisten van Xella denken graag met u mee. Want de ervaring leert: hoe ingewikkelder het vraagstuk, hoe groter de kans dat u en wij samen tot grensverleggende oplossingen komen.