Talk 2020

Een energieneutrale woning ontwerpen en bouwen

De Europese Richtlijn 2010/31/EU ‘Energy Performance of Buildings’ stelt dat per 31 december 2020 alle nieuwe gebouwen, en dus ook nieuwe woningen, (bijna) energieneutraal moeten zijn. Energie-neutraal ontwerpen en energieneutraal bouwen kan vandaag al. 

Een energieneutrale woning vraagt om een weloverwogen, liefst compact ontwerp, een zeer zorgvuldig bouwproces met aandacht voor elk detail – met name als het gaat om isoleren – en een goede controle achteraf: is er inderdaad precies zo gebouwd als de bedoeling was? 

Xella helpt. Met TALK.
Xella helpt. Met een eenvoudige aanpak voor een energieneutrale gebouwschil die is gebaseerd op vier pijlers. We noemen dat een gebouwschil die TALK is:

De oplossingen van Xella. Met Silka, Ytong en Multipor.

Xella beschikt over oplossingen voor het realiseren van een woningcasco dat voldoet aan elke gewenste Rc-waarde tussen 4,5 en 10,0. Allemaal TALK. En ruim voldoende voor energieneutraal bouwen.

 • Wat is energieneutraal?

  Er worden veel verschillende termen gebruikt om een bouwwerk een energie- of klimaatdoelstelling mee te geven. Van energieneutraal, CO2-neutraal en klimaatneutraal tot energienul en energieplus. Ze duiden aan dat het draait om een verlaging van het energieverbruik. De term ‘energieneutraal’ is voor woningen het meest praktisch. Een energieneutrale woning is een gebouw dat, over een jaar gemeten, een energieverbruik heeft van ten hoogste nul.

 • Waarom 2020?

  De Europese Commissie heeft de bouwsector in 2010 tien jaar de tijd gegeven om zich voor te bereiden op energieneutraal bouwen. Het belangrijkste doel: energiebesparing. 40% van het totale energieverbruik in de Europese Unie komt voor rekening van gebouwen. Een energieneutrale woning vraagt veel minder energie en wat eventueel nog nodig is, kan komen uit hernieuwbare bronnen. Dat zorgt voor een vermindering van de CO2-uitstoot. Met waarschijnlijk positieve gevolgen voor het klimaat.

  Een energieneutrale woning is ook goed voor de bewoners. Doordat zij minder energie verbruiken, besparen ze op woonlasten en huisvestingskosten. Ze hebben meer invloed op een aangenaam binnenklimaat, het hele jaar door. En een energieneutrale woning behoudt langer zijn (economische) waarde.

 • Welke rol speelt de gebouwschil?

  De gebouwschil – gevels, vloeren en daken – speelt een sleutelrol. Deze schil houdt ongewenste warmte en kou uit de woning en gewenste warmte en koelte juist binnen. Daarom moet hij worden ontworpen en gebouwd van bouwmaterialen met de juiste bouwkundige eigenschappen, volgens de juiste bouwmethode en voorzien van de juiste isolatie. En in één keer goed: aan het casco kun je als het eenmaal is gebouwd nog maar moeilijk iets veranderen.

 • Hoe zit het met de Rc-waarde?

  De Rc-waarde drukt de warmteweerstand van een constructie uit. Hoe hoger de Rc-waarde, hoe beter. Een gemiddelde nieuwbouwwoning heeft een Rc-waarde van 3,5 – ook de waarde die het Bouwbesluit voorschrijft. Voor energieneutrale bouw wordt meestal een Rc-waarde van minimaal 5,0 aangehouden.