Herbestemming

Gebouwen veranderen om diverse redenen van functie. In onbruik geraakte fabrieken krijgen een herbestemming tot bedrijfsverzamelgebouwen en leegstaande kantoren worden omgebouwd tot appartementencomplexen. Andersom worden monumentale gebouwen getransformeerd tot bedrijfs- of winkelruimte. Om gebouwen geschikt te maken voor herbestemming zijn meestal aanpassingen vereist aan de indeling, comfort en energieprestatie. Deze vereisten zijn eenvoudig en snel te realiseren met de flexibele oplossingen voor herbestemming van Xella.

herbestemming,  kantoren, bedrijfshallen

Herbestemming van kantoren en bedrijfshallen

Bij de herbestemming van leegstaande kantoren en bedrijfshallen liggen de grootste uitdagingen op het vlak van energieprestatie en comfort. De aanpassingen betreffen hoofdzakelijk de isolatie van de gebouwschil. Dat kan door middel van binnengevelisolatie of  buitengevelisolatie met Multipor minerale isolatieplaten of met Ytong blokken. Ook een geïsoleerde spouwmuur van Ytong cellenbeton of Silka kalkzandsteen behoort tot de mogelijkheden.Om de vaak grote ruimten geschikt te maken voor wonen en/of werken en vanwege eisen op het gebied van geluidwerendheid en brandveiligheid, moeten de ruimten worden heringedeeld. Met de oplossingen van Xella zijn alle denkbare toepassingen mogelijk. Zo bouwt u met Silka of Ytong een dragend binnenspouwblad, een niet-dragend binnenspouwblad, woningscheidende wand, een dragende binnenwand of een niet-dragende binnenwand. Welke herbestemming uitdaging u ook heeft, Xella heeft altijd een flexibele, brandveilige en voordelige oplossing.

herbestemming Silka Ytong

Herbestemming van monumentale gebouwen

Bij herbestemming van monumentale gebouwen tot woon- of werkruimte, zijn de verbetering van de energieprestatie en het comfort een van de belangrijkste speerpunten. Tegelijk moet daarbij de cultuurhistorische waarde worden gerespecteerd. De grootste winst wordt behaald door het na-isoleren van de veelal in enkelsteens verband uitgevoerde muren. Dat kan door middel van binnengevelisolatie en buitengevelisolatie met Multipor minerale isolatieplaten of Ytong blokken. Deze herbestemming oplossingen voorkomen koudebruggen, verhogen de warmteweerstand en daarmee het comfort en zijn bovendien brandveilig.

Wilt u herbestemmen met Silka, Ytong of Multipor? Vul dan uw contactgegevens in en laat uw Xella-adviseur vrijblijvend contact met u opnemen: