Onze missie voor veiligheid en gezondheid op het werk

Veiligheid heeft de hoogste prioriteit.
Tezamen,  management, leidinggevenden en medewerkers, zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, collega's, zakelijke partners, aannemers en derden. Veiligheid heeft onze eerste prioriteit.

De veiligheidsvoorschriften van Xella zijn dan ook van toepassing op werknemers, zakelijke partners, externe ondernemingen en derden. Onze verantwoordelijkheid strekt zich niet alleen uit tot onze eigen werknemers. Wij zijn verantwoordelijk voor iedereen die zich op ons terrein bevindt. Daarom verwachten wij van iedereen dat zij de overeengekomen veiligheidsvoorschriften naleven.

Arbeidsveiligheid is meer dan alleen de follow-up  van voorschriften en instructies of de draagplicht van de verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen. Het  gaat over gedrag en ons veiligheidsbewustzijn. Iedereen hoort hier zijn verantwoordelijkheid te nemen zodat we veilig werken en gezond weer naar huis gaan.