Bouwtijd verlaagt voor hoogbouw

Hoe versnel je hoogbouw met 3 maanden?
Hoogbouw verrijst steeds vaker in stadscentra op plaatsen waar nauwelijks ruimte is voor opslag van bouwmaterialen. Deze postzegellocaties vergen het uiterste van de de bouwlogistiek. Alle inspanningen van de aannemer zijn gericht op het zo veel mogelijk beperken van de overlast voor bewoners, ondernemers en verkeer. Iedereen is gebaat bij een zo hoog mogelijke bouw- en afbouwsnelheid. Xella bedacht in samenwerking met andere betrokken partijen een systematiek die uiteindelijk de bouwtijd met zo’n drie maanden verkort heeft.

Oplossing: opperen van panelen op in de vloer te storten blokken
Xella ontwierp op basis van Bim-modellen van de installaties op de verdiepingsvloeren een opperplan voor de separatiepanelen. Verspreid over de verdiepingsvloer worden op plaatsen waar geen leidingen of installaties liggen cellenbetonnen blokken geplaatst. De pallets met panelen worden op deze blokken geopperd nog voordat de dekvloer gestort wordt. De blokken verdwijnen in de dekvloer en na uitharding kan onmiddellijk begonnen worden met het stellen van de panelen. Zonder enige wachttijd met een bouwversnelling van drie maanden als resultaat. 


Heeft u nog een vraag voor Xella?


 *
Voornaam + achternaam
 *
naam@bedrijf.nl
06-12345678
 *
Terug naar vorige pagina