Brandveilig bouwen: dit zijn Xella’s beste oplossingen

Brandveilig bouwen begint bij de basis. Cellenbeton is een licht en steenachtig bouwmateriaal dat tot 360 minuten brandwerend is. Daarmee is cellenbeton hét fundament voor brandveilige woning- en utiliteitsbouw. Van explosiewering tot brandcompartimentering en de opslag van gevaarlijke stoffen: dit zijn Xella’s beste oplossingen. 


Brandveilig bouwen is maatwerk. De eisen voor constructie of compartimentering zijn onder meer afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten, goederenopslag en lokale regelgeving. Ook de nieuwe Omgevingswet (lees ons artikel hierover) hebben hun impact op brandveilig bouwen. Zo krijgen de PGS-richtlijnen een nieuwe opzet, waaronder PGS 15. PGS 15 beschrijft maatregelen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In de nieuwe opzet zijn deze maatregelen meer gericht op een risicobenadering, die uitgaat van mogelijke scenario’s. Begin daarom altijd bij de basis en kies voor een goed en extreem brandwerend bouwmateriaal.

Cellenbeton: onbrandbaar conform NEN-EN 13501-1

Cellenbeton is onbrandbaar conform NEN-EN 13501-1, klasse A1 volgens de Europese normen. Het materiaal verspreidt bij brand geen rook of schadelijke gassen. Cellenbeton kan zelfs de extreme hitte van een koolwaterstofbrand doorstaan. Daardoor is cellenbeton bij uitstek geschikt voor het optrekken van brandwanden. Wand-, vloer- en dakplaten van Hebel zijn dankzij hun wapening extreem sterk en kunnen ook probleemloos constructief worden belast. 

Brandveiligheid conform Bouwbesluit

De brandveiligheidseisen in het Bouwbesluit zijn vooral gericht op snel en veilig kunnen vluchten. Compartimentering met brandwanden van Hebel cellenbeton biedt optimale zekerheid: ze weerstaan een brand tot minimaal 360 minuten. Indeling van een gebouw in brandcompartimenten voorkomt branddoorslag en helpt een brand te beheersen.

Veiligheid tot in detail

Bij brandwerendheid is de detaillering van de bouw medebepalend voor de uiteindelijke brandveiligheid. De Hebel-specialisten van Xella beschikken over alle kennis die nodig is om u te helpen bij het uitwerken van de detaillering. 

Onze oplossingen

Veilig compartimenteren

Een bedrijfsbrand heeft in de meeste gevallen verwoestende gevolgen. Ruim twee-derde van door brand getroffen ondernemers is na drie jaar failliet of gestopt met hun bedrijf. Daarom is voorkomen beter dan genezen. Het compartimenteren van (beginnende) branden is daarin cruciaal. De extreem hoge brandwerendheid van cellenbeton (360 minuten!) maakt het materiaal bij uitstek geschikt voor compartimentering. Nog beter is om het dak, binnenwanden en gevels ook in cellenbeton uit te voeren. Door wanden op te trekken in cellenbeton, voldoen ze ruimschoots aan alle eisen. 

Brandwanden

Dankzij hun hoge mate van brandwerendheid zijn wand- en dakplaten van cellenbeton uitstekend toepasbaar als brandwerend, bijvoorbeeld ter compartimentering van een bedrijfshal of als scheiding tussen productielocatie en kantoor. Hebel brandwanden voldoen aan de hoogste eisen; ze behouden bij brand hun constructieve eigenschappen - essentieel als het gaat om het opslaan van licht ontvlambare of explosieve producten en brandveilig bouwen op de erfscheiding.

Opslag gevaarlijke stoffen

Voor het opslaan van gevaarlijke stoffen gelden extra strenge regels. Deze regels, die een aanvulling vormen op het Bouwbesluit, zijn vastgelegd in PGS 15. Deze richtlijn stelt onder meer extra bouwkundige eisen aan de constructie ter voorkoming van branddoorslag en -overslag. Met de prefab oplossingen van Hebel cellenbeton kunt u snel en eenvoudig aan deze eisen voldoen. Hebel cellenbeton is immers onbrandbaar en explosiewerend. De 360 minuten brandwerendheid van cellenbeton overtreft zelfs zes keer de norm van de PGS 15. Reden voor Basf, Breustedt Chemie en Dow Chemical om hun opslagruimtes voor gevaarlijke stoffen te bouwen met deze Xella-oplossing. 

De werking van smeltankers

 

Wilt u meer weten over onze oplossingen voor brandveilig bouwen, of doorpraten over een specifiek project? Onze adviseurs staan voor uw klaar met ervaring en specifieke kennis van de bouwregelgeving. Zo bouwt u nóg veiliger, sneller en efficiënter.

Heeft u nog een vraag voor Xella?


 *
Voornaam + achternaam
 *
naam@bedrijf.nl
06-12345678
 *