Hebel brandverankering verbeterd na brandproeven

Na uitgebreide brandproeven door Adviesbureau Peutz en onderzoek bij diverse praktijkbranden zijn de Hebel smeltankers verder doorontwikkeld en verbeterd.

Smeltverankering Xella geeft ook aan niet-brandzijde 360 minuten zekerheid bij brand
Hebel brandverankering verbeterd na brandproeven


Na uitgebreide brandproeven door Adviesbureau Peutz en onderzoek bij diverse praktijkbranden zijn de Hebel smeltankers verder doorontwikkeld en verbeterd. Het functioneren van de brandverankering aan de niet-brandzijde is sterk verbeterd doordat het anker ingekapseld in de cellenbeton. De brandverankering van producent Xella geeft in combinatie met Hebel cellenbeton wandplaten 360 minuten zekerheid tijdens brand. Smeltverankering wordt toegepast bij compartimentering met brandwanden met een gescheiden hoofddraagconstructie. Hierdoor slaat de brand bij een calamiteit niet over naar het compartiment aan de niet-brandzijde.

Bij hoge temperaturen laat het Hebel brandanker aan de brandzijde los, zodat de staalconstructie aan de brandzijde in elkaar kan klappen. De isolerende en brandwerende eigenschappen van cellenbeton zorgen ervoor dat het ingekapselde anker aan de niet-brandzijde voor minimaal 360 minuten ver beneden de bezwijktemperatuur van het smeltanker blijft tijdens een brand. De constructie aan de niet-brandzijde blijft hierdoor intact en behoudt na een brand zijn sterkte. Dit verkleint de kans op een ramp aanzienlijk en kan, doordat de wand na een brand als buitenwand blijft functioneren, de gebruiker veel geld besparen. Een ander voordeel van brandverankering met Hebel cellenbeton is de onderlinge verlijming van de wanden. Hierdoor is rookdichtheid van wanden gewaarborgd. Beide aspecten zorgen, vooral bij langdurige en hoge vuurbelasting, voor een betere stabiliteit en een hogere brandweerstand.

De smeltverankering van Hebel is ontwikkeld door Xella en wordt nu ook door andere industrieën opgepakt. Uit recent onderzoek en testen blijkt echter dat smeltankers regelmatig onjuist toegepast worden. De niet beproefde toepassingen op betonwanden of staal sandwichpanelen geven, naast het kunnen optreden van gevaarlijke situaties, een aanzienlijk slechter resultaat dan bij het gebruik van smeltankers in combinatie met cellenbeton.

Door het geringe isolerende vermogen van gewoon beton wordt het smeltanker aan niet-brandzijde binnen 90 minuten warm en kan de betonwand in zijn geheel los komen te staan. Bij brandverankering in combinatie met stalen sandwich panelen worden smeltankers gemonteerd met door en door aangebrachte stalen bouten. Door deze door en door koppeling wordt de smeltplaat aan de niet-brandzijde bij stalen sandwich panelen binnen 30 minuten warm. In beide gevallen betekent dit het einde van de brandwerende constructie en kans op brandoverslag naar aangrenzende compartimenten.

Xella is wereldwijd marktleider op het gebied van cellenbeton- en kalkzandsteenproductie. Het bedrijf bepaalt de norm voor energiebesparende bouwconstructies en levert oplossingen die makkelijk en betrouwbaar zijn en daarmee zorgen voor succes voor haar klanten.