Brandwanden

 • Wat zijn de typische brandwerende eigenschappen van Hebel cellenbeton?

  De panelen van Hebel zijn onbrandbaar (cellenbeton behoort volgens EN 13 50-1 tot de hoogste klasse op het gebied van brandwering); ze zijn rook- en gasdicht en geleiden de warmte van een brand nauwelijks. Bovendien zijn ze uitstekend warmte-isolerend.

 • Wat zijn de voordelen als ik Hebel brandwanden strategisch plaats?

  Strategisch plaatsen betekent plaatsen als brandwerende scheidingswand tussen compartimenten. Dit zorgt ervoor dat: een brand niet om zich heen kan grijpen en de effecten van een eventuele brand in aangrenzende compartimenten nauwelijks merkbaar zijn. De temperatuurstijging aan de niet-brandzijde blijft beperkt en goederen aan de niet-brandzijde zullen niet spontaan ontbranden.

 • Wat zijn de voordelen van compartimenteren?

  Compartimenten beperken de omvang en schade van een eventuele brand. Daarnaast vergroten zij de kans dat een deel van het bedrijf na een brand gewoon doordraait; daarmee bieden ze dus continuïteit.

 • Hoe groot mogen brandcompartimenten volgens het Bouwbesluit zijn?

  Het Bouwbesluit stelt dat brandcompartimenten maximaal 1.000 vierkante meter groot mogen zijn.

 • Op welke voorwaarden zijn grotere compartimenten mogelijk?

  Grotere compartimenten dan 1.000 vierkante meter zijn geoorloofd op voorwaarde van: snelle en veilige vluchtroutes alsmede de beheersbaarheid van een brand.

 • Hoe lang moet een wand brandwerend zijn volgens het Bouwbesluit?

  In de regel 60 minuten, afhankelijk van de functie van de ruimte die grenst aan de wand.

 • Hoe lang kan een Hebel brandwand een brand weerstaan?

  Tot 360 minuten.

 • Brandwanden moeten tot 1 meter door het dak en de gevel steken. Hebel wanden ook?

  De regels schrijven voor dat brandwanden in het algemeen 0,5 tot 1 meter door het dak en de gevel moeten steken om overslaan van de brand te voorkomen. Als u een pand volledig in cellenbeton uitvoert, is doorsteken niet nodig.

 • Hoe groot is de kans op zelfontbranding van goederen bij toepassing van Hebel wanden?

  Cellenbeton heeft een uitstekend isolerend vermogen en geeft daarom hoge temperaturen vertraagd door. Daardoor wordt de kans op zelfontbranding van goederen die in de buurt van een wand staan, tot bijna nul gereduceerd.

 • Wat is het voordeel van smeltverankering van de brandwanden?

  Bij toepassing van smeltverankering heeft het instorten van een stalen draagconstructie geen effect op de compartimenten. Aan de kant van de brand bezwijkt de constructie, maar de brandwand blijft overeind.