Cellenbeton

Cellenbeton als uitstekend bouwmateriaal

Cellenbeton is een licht, natuurlijk materiaal, gemaakt uit kalk, cement en zand. Het bestaat uit een grote hoeveelheid gesloten cellen met daarin stilstaande lucht. Hierdoor krijgen Hebel, Ytong en ook Multipor een aantal unieke eigenschappen, die ze geschikt maken voor uiteenlopende toepassingen binnen de utiliteitsbouw, woningbouw en renovatie. Ook wat betreft afwerking en esthetiek biedt cellenbeton vele mogelijkheden.

Cellenbeton: thermische isolator

De luchtige massa wordt verkregen door aluminiumpoeder aan het mengsel van kalk, cement en zand toe te voegen. Hierdoor komt waterstofgas vrij, waardoor het materiaal gaat rijzen en luchtcellen in het beton worden gevormd. De stilstaande lucht binnen deze miljarden cellen vormt in combinatie met het beton een uitstekende thermische isolator. Dat houdt in dat de overdracht van warmte tussen de twee zijden van het cellenbeton minimaal is. In geval van brand slaat de hitte dus ook niet over naar de niet-vuurzijde van de wand. Daarnaast is cellenbeton, ook wel gasbeton, warmteaccumulerend. Het materiaal is dus in staat om warmte of koude tijdelijk op te slaan. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat opgeslagen nachtkoelte overdag vrijkomt. En andersom. Overdag geabsorbeerde warmte wordt in de koelere avonduren afgegeven aan de binnenruimte. Dit draagt bij aan een aangenaam binnenklimaat zonder dat extra energie voor airconditioning of verwarming wordt gebruikt. Dit heeft ook effect op de energierekening.

Brandveilig bouwen met cellenbeton

Hebel, Ytong en Multipor zijn onbrandbaar. Dat maakt Hebel en Ytong geschikt voor gebouwen of compartimenten die een brand  inperken. Dit is met name nuttig in een opslagruimte, waar de kans op brand- of explosiegevaar tot een minimum moet worden beperkt. Cellenbeton is getest op minimaal 360 minuten brandwerendheid, zes keer zoveel als het Bouwbesluit voorschrijft. Dankzij de celstructuur is cellenbeton bovendien licht van gewicht en daardoor gemakkelijk en snel te verwerken. Dit leidt tot een besparing in arbeidsuren en bouwkosten. De kosten worden verder beperkt doordat een gebouw minder zwaar gefundeerd kan worden.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van cellenbeton ? Vul dan uw contactgegevens in en laat uw Xella-adviseur vrijblijvend contact met u opnemen: