Comfort

 • Kan ik na het aanbrengen van Multipor de verwarming een graadje lager zetten?

  Zeker. Warmte gaat voornamelijk verloren via de schil van een bouwwerk (vloeren, gevels en daken). Door het nemen van warmte-isolerende maatregelen kan het energieverbruik in woningen en andere bouwwerken sterk worden verlaagd. Met Multipor kunt u die warmte-isolerende maatregelen snel en doeltreffend nemen. De combinatie van verschillende isolatiemaatregelen in combinatie met een duurzame verwarmingsinstallatie zorgt voor een behaaglijker woon-, leef-, zorg- of leeromgeving. Een goed geïsoleerd gebouw is bovendien minder gevoelig voor storende luchtcirculaties (tocht); ook dat draagt bij aan de behaaglijkheid.

 • Hoe zit het met de vochthuishouding in een gebouw na het aanbrengen van Multipor?

  Multipor is een dampopen en gehydrofobeerd materiaal. Dat betekent dat het is beschermd tegen directe vochtbelasting: het materiaal zuigt zich niet vol met vocht, maar reguleert juist op natuurlijke wijze zijn eigen vochthuishouding. Aanvullende dampremmende constructies, bijvoorbeeld het aanbrengen van een dampremmende folie tussen de gevel en het isolatiemateriaal, zijn dus meestal niet nodig.

 • Werkt Multipor geluidsisolerend?

  Jazeker: de poreuze structuur van Multipor reduceert geluid effectief. Ten opzichte van beton, dat bijna alle geluid terugkaatst, absorbeert Multipor gemiddeld 35 procent van de geluidsenergie (aw = 0,35).

 • Kan Multipor in een bouwwerk bijdragen aan een comfortabel gevoel?

  Naast optimale warmte-isolatie biedt Multipor, mede dankzij de vele afwerkingsmogelijkheden, esthetisch meerwaarde. Het ‘klinkt’ massief en verouderde gevels krijgen met Multipor en pleisterlaag in een handomdraai een frisse aanblik. Doordat Multipor warmte effectief isoleert, verminderen thermische spanningen in het metselwerk van bestaande gevels, waardoor zelfs scheuren probleemloos kunnen worden weggewerkt. Bij toepassing als plafondbekleding in parkeergarages  zorgen het witte uiterlijk en de geluidsabsorberende eigenschappen van de platen voor een aangename uitstraling en een comfortabel gevoel.