Dakplaten

 • Waarom zijn dakplaten van Hebel zo geschikt voor de utiliteitsbouw?

  Vanwege hun uitstekende warmteaccumulerende vermogen en hun lichte gewicht.

 • Wat zijn de voordelen van warmteaccumulatie?

  Overdag is het onder het dak minder warm en ’s nachts wordt de warmte weer afgestaan. Warmteaccumulatie zorgt voor veel lagere energiekosten als het gaat om koelen van gebouwen en voor een optimaal werk- of winkelklimaat. Dat laatste zorgt voor de nodige positieve gevolgen voor arbeidsprestatie of verkoop. 

 • Kan ik met Hebel dakplaten bouwen in een bijzondere vorm?

  Jazeker. Hebel dakplaten kunt u op een eenvoudige manier gesegmenteerd monteren. Dat geeft een enorme keuzevrijheid in vorm: traditioneel (zoals een zadel- of lessenaarsdak); plat dak (al dan niet met opbouw); gebogen bol of hol dak.

 • Voor welke vormen van dakbedekking kan ik Hebel dakplaten als basis gebruiken?

  Hebel dakplaten vormen een prima basis voor alle mogelijke vormen van dakbedekking, bijvoorbeeld bitumen of kunststof op platte daken, dakpannen op hellende daken en staakplaten op gebogen daken. 

 • Zijn grote dakoppervlakken van Hebel dakplaten bestand tegen opeenhoping van sneeuw of water?

  Ja. Constructies in combinatie met dakplaten van cellenbeton zijn stijf en sterk genoeg om een opeenhoping van sneeuw of water te weerstaan.

 • Waarom kennen platte daken vaak een verhoogd instortingsgevaar?

  Platte daken zijn vaak uitgevoerd in een staalconstructie met stalen dakplaten. Een dergelijke lichte constructie heeft een verhoogd risico op instorting door water- of sneeuwaccumulatie, met name door een onvoldoende stijve constructie, te gering afschot en het ontbreken van een adequate hemelwaterafvoer. 
 • Wat adviseert het Ministerie van VROM als materiaal voor dakbedekking?

  VROM adviseert het gebruik van aluminium, hout en cellenbeton. Dat is licht, maar sterk en stijf genoeg. Cellenbeton heeft als extra voordelen dat het thermisch isoleert, geluid absorbeert en warmte accumuleert.

 • Wat zijn de voordelen van de geluidsisolerende eigenschappen van Hebel dakplaten?

  Door de hoge geluidsisolatie ondervindt de omgeving geen hinder van lawaaiige productie of harde muziek. Omgekeerd beschermen de dakplaten tegen geluidsoverlast van buitenaf.

 • Is opwaaiverankering van Hebel dakplaten noodzakelijk?

  In het algemeen is opwaaiverankering van Hebel dakplaten niet noodzakelijk, vanwege het gewicht van de dakplaten. Indien het toch noodzakelijk is, blijkt dit uit berekening.

 • Hoe realiseer ik een afschuifverankering voor Hebel dakplaten?

  U realiseert een afschuifverankering voor Hebel dakplaten door toepassing van een hoekstaal of aangelaste stalen plaat aan de onderzijde van de draagconstructie.

 • Moet ik ravelingen aanbrengen voor de dakplaten?

  Ravelingen zijn in het algemeen in de draagconstructie aangebracht. Voor kleine sparingen is het soms mogelijk raveelijzers te gebruiken, die de belasting overbrengen naar de naastgelegen platen.

 • Op welk manieren kan ik de bovenkant van een dak van Hebel dakplaten afwerken?

  Voor de afwerking maken we onderscheid tussen twee soorten daken: daken met een hellingshoek van minder dan 20 graden en holle daken, bolle daken en daken met een hellingshoek van meer dan 20 graden Voor een goede afwatering moet het dakvlak van platte daken over voldoende afschot beschikken. Dat is mogelijk in de onderliggende constructie of door een afschotlaag op de platen. Voor de dakrandopstand zijn cellenbetonmastiekranden of opzetkantstukken leverbaar. Als u grind op het dak aanbrengt, kunt u de dakbedekking los leggen. Zonder grind plakt u de dakbedekking of bevestigd u deze mechanisch. Bij hellende of gebogen daken worden meestal dakpannen of geprofileerde platen toegepast.

 • Hoe kan ik de gewenste Rc-waarde bereiken?

  Door tussen de tengels isolatiemateriaal aan te brengen.

 • Op welk manieren kan ik de bovenkant van een dak van Hebel dakplaten afwerken?

  Daken van cellenbeton kunt u aan de onderzijde voorzien van een ademende verflaag of spuitpleister. Xella adviseert de v-naad in het zicht te laten.