Dilateren

 • Waarom moet ik een wand van Silka kalkzandsteen dilateren?

  In kalkzandsteenwanden treden krimpspanningen op. Om die op te kunnen vangen, moet u op voldoende plaatsen dilatatievoegen aanbrengen. Het achterwege laten van deze voegen kan leiden tot scheurvorming.

 • Welke typen dilataties zijn er?

  Er zijn twee typen dilataties: de koude dilatatievoeg en de gevulde dilatatievoeg. Daarnaast is er de flexibele wandaansluiting.

 • Wat is een koude dilatatievoeg?

   Een koude dilatatievoeg is 0 tot 1 mm breed. U past deze voeg alleen toe in dragende of niet-dragende binnenwanden op een niet-vervormbare ondergrond. Voorbeelden van zulke wanden zijn een gefundeerde binnenwand en een binnenwand op een monoliete betonvloer op zand, bijvoorbeeld in een bedrijfshal.

 • Wat is een gevulde dilatatievoeg?

  Een gevulde dilatatievoeg is ongeveer 10 mm breed en wordt helemaal gevuld met een elastisch blijvend vulmateriaal. U past ze alleen toe in wanden op een vervormbare ondergrond. Praktisch gezien gaat het om (niet-dragende) binnenwanden op een vrijdragende systeemvloer die de doorbuiging van deze vloer moeten kunnen volgen.

 • Wat is een flexibele wandaansluiting?

   Een flexibele wandaansluiting past u toe tussen wanden die niet op dezelfde manier zijn ondersteund. Bijvoorbeeld bij de aansluiting tussen een niet-dragende binnenwand op een vrijdragende vloer en een gefundeerde wand.

 • Welke dilatatieafstanden moet ik hanteren?

  In blinde wanden gelden voor verschillende wanddiktes verschillende wandlengten tussen dilataties:

  • wanddikte 67 mm (altijd niet-dragend): maximaal 4 m
  • wanddikte 100-150 mm: maximaal 6 m

  • wanddikte 214 en 300 mm: maximaal 7 m

 • Hoe en waar moet ik (niet-)dragende gefundeerde binnenwanden dilateren?

  Voor het dilateren van deze wanden geldt de vuistregel dat u een koude dilatatie aanbrengt bij iedere sparing.

 • Hoe en waar moet ik niet-dragende binnenwanden op buigende ondergronden dilateren?

  Voor het dilateren van deze wanden is er een aantal vuistregels:

  • breng in principe bij elke sparing een gevulde dilatatievoeg aan
  • sluit flexibel aan op een gefundeerde wand

  • dilateer bij de kruising met een steunpunt altijd ter plaatse van het steunpunt.