Duurzaamheid

 • Waarom wordt er zo veel nadruk gelegd op isolatie van gebouwen?

  Warmteverlies via de gebouwschil is een belangrijke oorzaak van onnodig energieverbruik. Met name in de winter gaat veel warmte verloren. Andersom leiden onvoldoende geïsoleerde gevels en/of daken in de zomer tot hoge binnentemperaturen en daarmee tot een behoefte aan koeling. In het kader van duurzaamheid is dat geen wenselijke situatie. Met de Ytong Multipor minerale isolatieplaat van Xella kan de warmteweerstand van de gebouwschil en daarmee de behaaglijkheid in een gebouw aanzienlijk worden verhoogd. Zie hiertoe onderstaande tabel:

 • Wat is de visie van Xella op duurzaamheid?

  Xella Nederland BV loopt voorop als het gaat om duurzame toepassingen in de bouwsector. Van alle Xella-producten wordt milieubewuste toepassing op allerlei manieren onder de aandacht gebracht. De Multipor minerale isolatieplaat past in dat streven naar veilig en duurzaam bouwen. Immers: constructies die dankzij een goede isolatie bijdragen aan energiebesparing, zorgen ervoor dat de CO2-uitstoot, algemeen gezien als de belangrijkste veroorzaker van klimaatverandering, kan worden teruggedrongen. Multipor is een massief, mineraalhoudend isolatiemateriaal dat warmte-isolatie eenvoudig, doeltreffend en snel mogelijk maakt.

 • Hoe milieubewust is de Multipor minerale isolatieplaat als materiaal?

  Multipor bestaat uitsluitend uit de natuurlijke en ruim voorradige grondstoffen zand, kalk, cement en water. Bij de productie van de platen blijft het energieverbruik beperkt. Tijdens het gebruik en tijdens de levensduur brengen de platen geen enkele schade toe aan personen of de omgeving; het materiaal behoudt zijn materiaaltechnische en bouwfysische eigenschappen onder alle omstandigheden. Naderhand kan het materiaal volledig worden hergebruikt.

 • Op welke manier kan Multipor (verdere) klimaatverandering voorkomen?

  Ongeveer een derde van het primaire energieverbruik in Nederland komt op het conto van privéhuishoudens. Ruim driekwart daarvan gaat op aan verwarmingsinstallaties. Het aanbrengen van warmte-isolatie in de vorm van Multipor platen kan dus een aanzienlijke bijdrage leveren aan een reductie van het energieverbruik. Daarmee daalt de uitstoot van CO2 – een goede zaak in het kader van het voorkomen van verdere klimaatverandering.

 • Hoe kan ik afval- en reststukken op een milieubewuste manier afvoeren?

  Afval- en reststukken van Multipor minerale isolatieplaten die u na het werk verzamelt, kunnen als gewoon bouwafval worden afgevoerd. Ze bevatten geen schadelijke stoffen en kunnen volledig worden hergebruikt.

 • Is er meer informatie over de visie van Xella op duurzaam bouwen?

  Ja. U kunt via deze website gratis de brochure ‘Energiezuinig bouwen met Xella’ aanvragen of deze brochure als pdf downloaden (zie de rubriek ‘Downloads’ elders op deze website). Ook in de brochure ‘Xella Bouwmethoden: Slimmer én duurzamer bouwen’ vindt u veel informatie over energiezuinige bouwmethoden met de (andere) bouwproducten van Xella.