Werken met Hebel brandwanden: voorbereiding

 • Compartimenteer conform Bouwbesluit

  Brandcompartiment < 2.500 m2
  Compartimenten met brandwerende scheidingswanden voorkomen snelle verspreiding van brand. Deze brandcompartimenten mogen maximaal 2.500 vierkante meter groot zijn en moeten, afhankelijk van de hoogte, 30 of 60 minuten bestand zijn tegen branddoorslag en -overslag, kortweg WBDBO. De compartimenten zijn ook rookdicht en luchtdicht.

  Grotere brandcompartimenten
  Het Bouwbesluit maakt grotere brandcompartimenten mogelijk onder toepassing van het gelijkwaardigheidbeginsel. Voorwaarden zijn snelle en veilige vluchtmogelijkheden en beheersbaarheid van de brand. Dat maakt de maximale compartimentgrootte afhankelijk van de vuurbelasting, de aanwezigheid van sprinklers en/ of rookluiken en de mogelijkheid voor de brandweer de brand onder controle te krijgen. In sommige gevallen leidt deze bepalingsmethode tot (onbeperkt) grote compartimenten. Vaak is de vuurbelasting toch hoog, bijvoorbeeld door de opslag van brandbare materialen, of doordat deze ten tijde van de bouw nog niet bekend is. Dan is er maar één oplossing: de zekerheid van Hebel brandwanden. Die kunnen een brand tot 360 minuten weerstaan.

  Compartimenten en functies
  De schade bij een brand kan worden beperkt door compartimenten te laten samenvallen met functies. Dat voorkomt dat bij brand in bijvoorbeeld de opslag ook de kantoren of de productieruimten worden getroffen. Het Bouwbesluit stelt dat een brandwand het maar 30 minuten hoeft uit te houden als het vloerniveau van een verblijfsruimte lager is dan 5 meter. Dat is in de praktijk vaak te weinig.

  Tijdelijke buitenwanden
  Tussen hallen onderling en naar belendende gebouwen binnen 15 meter van de erfscheiding is de WBDBO, afhankelijk van de vuurbelasting, minimaal 60 minuten. Aan de brandwerendheid van buitenwanden die verder dan 15 meter van de erfscheiding staan, worden geen eisen gesteld. Maar omdat meer dan de helft van de bedrijfsbranden ontstaat aan de buitenkant, is brandwering ook daar cruciaal. Daarnaast is het mogelijk dat een buitenwand bij bedrijfsuitbreiding binnenwand wordt en dan moet voldoen aan de brandwerendheidseisen van een compartimentscheidende wand. Een derde argument hangt samen met sprinklers: een sprinklerinstallatie is in grote compartimenten onvoldoende om een brand te beheersen. De buitenwanden van het betreffende compartiment moeten in de regel meer dan 60 minuten brandwerend zijn, maar ook hier is de exacte eis afhankelijk van de vuurbelasting. Gevels van Hebel wandplaten voldoen aan alle eisen.

  Brandoverslag
  Brandwanden steken ter voorkoming van overslag in het algemeen 0,5 tot 1 meter door het dak en de gevels. Wanneer een pand volledig in cellenbeton wordt uitgevoerd, is doorsteken niet nodig. Er is in dat geval sprake van een complete brandwerende ‘doos’ die een eventuele brand urenlang inperkt. Het is ook mogelijk alleen aan weerszijden van de brandwand Hebel wandplaten en dakplaten toe te passen.

 • Brandwandoplossingen binnen


  Wand met smeltverankering
  De stalen draagconstructies van de compartimenten zijn onafhankelijk. De Hebel brandwand ertussen is aan weerszijden met smeltankers bevestigd. De constructie aan de brandzijde van de wand mag, door het wegsmelten van de ankers, deformeren (instorten) zonder dat dit consequenties heeft voor het compartiment aan de andere zijde. Wel dienen extra stabiliteitsverbanden te worden aangebracht. Dankzij kantelnokken (zie verderop) kantelt de dakligger van de brandwandconstructie. De horizontale krachten uit de bezwijkende  staalconstructie worden via de brandwand afgevoerd naar de ‘koele’ compartimenten en van daaruit, met acceptabele vervormingen, naar de fundering.


  Wand met brandwerend beklede kolommen voorzien van kantelnok

  De brandwerendheid van de draagconstructie kan met uren worden verlengd door een adequate bekleding van de kolommen, waarbij de stabiliteit met een verbinding van kantelnokken en breekbouten kan worden uitgevoerd.


  Wand met betonkolommen

  Een enkele brandwand van cellenbeton wordt tussen of langs de betonnen kolommen geplaatst, waardoor deze deel uitmaken van het brandwerende systeem. De brandwerendheid van deze oplossing hangt af van de afmetingen van de kolommen en de betondekking op de wapening.


  Dubbele brandwand

  Twee cellenbetonnen wanden zijn parallel aan elkaar opgetrokken langs twee onafhankelijke draagconstructies. De ruimte tussen de wanden en de isolerende werking van cellenbeton zorgen ervoor dat brand geen gevolgen heeft voor het naastgelegen compartiment of gebouw. Deze constructie wordt toegepast indien er aanvullende eisen (bijvoorbeel FM-eis) worden gesteld.

 • Brandveilige buitenwand- en dakoplossingen

  Xella Aircrete Systems heeft diverse buitenwandoplossingen die brandveilig zijn en esthetische meerwaarde hebben. Fraai en functioneel dus. Meer informatie vindt u bij buitenwanden. Hebel dakplaten hebben dezelfde brandwerende en bouwfysische eigenschappen als Hebel wandplaten. De dakplaten zijn licht van gewicht, accumuleren warmte en beschermen tegen de hitte en overslag van brandhaarden. De brandwerendheid van Hebel dakplaten is van buiten naar binnen minstens 180 minuten.

 • Vraag advies voor een zeker resultaat

  Laat u door Xella Aircrete Systems adviseren bij het kiezen van de juiste oplossing en het berekenen van de dimensies waarmee aan alle eisen wordt voldaan. De productspecialisten  van Xella beschikken over een hoogwaardige theoretische ondergrond en ruime, praktische bouwervaring. Vakmensen die de taal spreken van de bouwondernemer, die de bouw kennen en die oplossingen bieden die aansluiten op een bepaalde situatie. Ook ten aanzien van  bijvoorbeeld de geldende bouw- en milieuregelgeving en de beste manier om daarop in te spelen. Dat bespaart veel tijd en moeite en biedt extra garanties voor onderscheidende resultaten.

Meer weten?

Heeft u vragen over de mogelijkheden of de verwerking van Hebel brandwanden? Kijk dan bij veelgestelde vragen of neem contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over deze en andere bouwoplossingen van Xella.