Hebel brandwanden

     Bouwoplossingen voor
     veilig compartimenteren

     Jaarlijks gaan vele tientallen bedrijven failliet door brand, ondanks dat ze verzekerd zijn. Uitgangspunt is het voorkomen en beheersen van een brand. Hebel brandwanden zijn een prima oplossing.  Het materiaal is onbrandbaar en afhankelijk van de wanddikte in staat een brand 360 minuten te weerstaan. Dit is zes keer zo veel als het Bouwbesluit vereist.

     Hebel brandwanden zijn opgebouwd uit wandplaten van cellenbeton. Dit materiaal maakt brandwanden warmte-isolerend-, -accumulerend, geluidsabsorberend en bovenal licht van gewicht. Lichter bouwen betekent sneller bouwen en levert voordelen op bij het dimensioneren van fundering en staalconstructie.

     Toepassing Hebel brandwanden

     Hebel brandwanden worden toegepast voor compartimentering van industriële gebouwen (productiehallen, opslagruimtes en kantoren van fabrieken) Bij deze toepassingen worden veelal hoge eisen gesteld aan brandveiligheid, thermische isolatie, explosiewering en conditionering van het binnenklimaat.

     PSG-opslagruimten
     Bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan zijn gebonden aan wettelijke regels ten aanzien van opslagvoorzieningen. Deze regels zijn een aanvulling op het Bouwbesluit en zijn vastgelegd in PGS 15 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen). De PGS 15 stelt onder meer bouwkundige eisen aan de constructie ter voorkoming van branddoorslag en -overslag. Met de prefab-oplossingen van Hebel cellenbeton bouwt u eenvoudig opslagruimten die aan deze eisen voldoen. 

     Voordelen Hebel brandwanden

     • Brand- en explosiewerend

      Bij brandpreventie gaat het om bescherming van mensen, levende have (dieren op stal) en goederen tegen (de gevolgen van) een brand. Vaak is de snelheid waarmee een brand zich verspreidt een doorslaggevende factor. Wandplaten van Hebel zijn getest op brandwerendheid; ze behouden bij brand hun constructieve eigenschappen – essentieel als het gaat om het opslaan van licht ontvlambare of explosieve producten en brandveilig bouwen op de erfgrens – en verhinderen de uitbreiding van de brand. Daarmee zijn ze bij uitstek geschikt voor de bouw van bouwwerken en/of compartimenten die een brand inperken. Ze weerstaan zelfs een heftige koolwaterstofbrand. Eventueel bluswater deert cellenbeton al evenmin.

     • Onbrandbaar

      Cellenbeton is onbrandbaar conform NEN-EN 1501-1, klasse A1 volgens de Europese normen. Het materiaal verspreidt bij brand geen rook of schadelijke gassen. Daardoor is het bij uitstek geschikt voor het optrekken van brandwanden. Wand-, vloer- en dakplaten van Hebel zijn dankzij hun wapening extreem sterk en kunnen ook probleemloos constructief worden belast.

     • Brandveiligheid conform Bouwbesluit

      De brandveiligheidseisen in het Bouwbesluit zijn vooral gericht op snel en veilig kunnen vluchten. Indeling van een gebouw in brandcompartimenten voorkomt branddoorslag en helpt een brand te beheersen. Overslag van een brand wordt vooral bepaald door de hoogte van een compartimenteringswand en de keuze van het dak. Xella levert ook Hebel dakplaten.
      De toegestane grootte van een brandcompartiment is afhankelijk van de vuurbelasting, de aanwezigheid van sprinklers en/of rookluiken en de mogelijkheden die de brandweer heeft om de brand onder controle te krijgen. Compartimentering met brandwanden van Hebel cellenbeton biedt optimale zekerheid: ze weerstaan een brand tot 360 minuten.

     • Thermisch isolerend

      De miljarden cellen in cellenbeton bevatten de best denkbare isolator: stilstaande lucht. Daardoor beschikt Hebel cellenbeton over de hoogste isolatiewaarde voor een steenachtig bouwmateriaal. Deze eigenschap zorgt ervoor dat de hitte van een brand geen gevolgen heeft voor mensen en goederen aan de niet-vuurzijde van een brandwand. Het isolerende vermogen gecombineerd met de brandwerendheid maakt cellenbeton bovendien tot het enige product waarmee een smeltverankering aan twee gescheiden constructies mogelijk is. 

     • Duurzaam

      Cellenbeton is een natuurlijk, steenachtig materiaal dat wordt gemaakt van kalk, zand en cement. Deze grondstoffen zijn nu en in de toekomst in ruime mate voorradig. Een kleine hoeveelheid aluminiumpoeder zorgt ervoor dat tijdens het milieubewuste productieproces in het materiaal een grote hoeveelheid kleine gesloten cellen ontstaat waarin lucht is opgesloten. Bijkomend voordeel van de natuurlijke basis is dat cellenbeton na gebruik volledig recyclebaar is. 

     • Licht van gewicht

      Hebel cellenbeton is een licht bouwmateriaal. Lichter bouwen betekent sneller, goedkoper en just-in-time (Hebel-platen kunnen af fabriek direct op de bouwplaats geleverd worden) bouwen met minder zwaar materieel – met alle (financiële) voordelen van dien. Dankzij het lichte gewicht kunnen Hebel brandwanden zonder doorlopende fundering van poer tot poer worden gemonteerd. 

     • Prefab

      Prefab bouwen betekent just-in-time (Hebel-platen kunnen af fabriek direct op de bouwplaats geleverd worden) en snel bouwen. Hebel wandplaten zijn industrieel voorgefabriceerd, kunnen op afroep worden geleverd en zijn af fabriek zonder verdere ingrepen snel, schoon en met een minimum aan afval te monteren.

     • Bouwsnelheid

      Hebel wandplaten laten zich eenvoudig in een constructie ‘stapelen’. Het optrekken van brandwanden gaat daardoor gemakkelijk en snel. Ook wanneer in een bestaand gebouw een extra brandwand nodig is. 

     • Hoogwaardig steenachtig materiaal

      Hebel cellenbeton is een homogeen, steenachtig bouwmateriaal. Het bevat geen vezels of andere niet-steenachtige materialen. 

     • Akoestisch materiaal

      Cellenbeton bezit een hogere inwendige demping van het geluid dan op grond van de massa verwacht zou mogen worden. Dit zorgt voor goede akoestische (geluidwerende en –absorberende) eigenschappen, zowel van buiten naar binnen als andersom. En: geen holle-ruimte-effecten zoals galm of echo. 

     • Eenvoudige afwerking

      Hebel wandplaten in brandwanden kunnen in principe onafgewerkt blijven. Behandeling met een verfsysteem of een sierpleister is natuurlijk mogelijk.

     Video's

     Eenvoudige montage en afwerking

     Hebel brandwanden kunnen worden gemonteerd door de montageafdeling van Xella Aircrete Systems (XAS). Dat gebeurt snel, efficiënt en professioneel. In de rubrieken hieronder vindt u meer informatie.

     Meer weten?

     Heeft u vragen over de mogelijkheden of de verwerking van Hebel brandwanden? Kijk dan bij veelgestelde vragen of neem contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over deze en andere bouwoplossingen van Xella.