Hebel cellenbeton

Hét lichte materiaal voor
utilitaire bouwoplossingen

Hebel is een licht en gewapend bouwmateriaal gemaakt uit kalk, cement en zand dat voor meer dan de helft bestaat uit minuscule versteende met lucht gevulde cellen. Deze stilstaande lucht geeft cellenbeton zijn opvallende en unieke producteigenschappen. Hierdoor vormt Hebel een veelgebruikt, onbrandbaar en soms zelfdragend alternatief voor industriële bouw en hallenbouw met beton, metselwerk en staal. Bouwen met cellenbeton biedt daarnaast de mogelijkheid alle bouwdelen in één materiaal uit te voeren, uit één hand aangeleverd. Het gebruik van Hebel betekent bovendien bouwen zonder koudebruggen, wat enorm veel ontwerpvrijheid geeft.

Hebel cellenbeton wordt op de markt gebracht door Xella Aircrete Systems (XAS). Deze Xella-divisie richt zich op de Europese utiliteitsbouw. XAS produceert en levert met Hebel uitgekiende systemen en producten voor de efficiënte montage van daken, buiten-, binnen- en brandwanden in de industriële bouw, zoals bedrijfshallen, logistieke centra en productiebedrijven. Toepassingen waarbij hoge eisen worden gesteld aan brandveiligheid, thermische isolatie, explosiewering en conditionering van het binnenklimaat.

De productie van Hebel cellenbeton vraagt relatief weinig energie, er komen geen schadelijke stoffen vrij en het materiaal is volledig recyclebaar. Bouwen met cellenbeton betekent dan ook bouwen met een duurzaam materiaal.

Sterke materiaaleigenschappen

 • Licht van gewicht

  Hebel cellenbeton is een licht bouwmateriaal. Lichter bouwen betekent sneller, goedkoper en just-in-time (Hebel-platen kunnen af fabriek direct op de bouwplaats geleverd worden) bouwen met minder zwaar materieel - met alle (financiële) voordelen van dien. En dat geldt voor zowel binnen- als buitenwanden (al dan niet toegepast als brandwand). 

 • Thermisch isolerend

  De miljarden cellen in cellenbeton bevatten de best denkbare isolator: stilstaande lucht. Daardoor beschikt Hebel cellenbeton over de hoogste isolatiewaarde voor een steenachtig bouwmateriaal. 

 • Brand- en explosiewerend

  Bij brandpreventie gaat het om bescherming van mensen en goederen tegen (de gevolgen van) een brand. Vaak is de snelheid waarmee een brand zich verspreidt een doorslaggevende factor. Hebel cellenbeton is onbrandbaar en explosiewerend. Wandplaten van Hebel zijn minimaal 360 minuten getest op brandwerendheid; ze behouden bij brand hun constructieve eigenschappen en verhinderen de uitbreiding van de brand. Daarmee zijn ze bij uitstek geschikt voor de bouw van bouwwerken en/of compartimenten die een brand inperken. Eventueel bluswater deert cellenbeton al evenmin. 

 • Hoogwaardig en inbraakwerend

  Hebel cellenbeton is een homogeen, steenachtig bouwmateriaal. Het bevat geen vezels of andere niet-steenachtige materialen. Juist die steenachtigheid maakt Hebel wandplaten ongevoelig voor inbraak. 

 • Probleemloze belasting

  Wand-, vloer- en dakplaten van Hebel kunnen dankzij hun wapening probleemloos constructief worden belast.

 • Duurzaam

  Cellenbeton is een natuurlijk, steenachtig materiaal dat wordt gemaakt van kalk, zand en cement. Deze grondstoffen zijn nu en in de toekomst in ruime mate voorradig. Een kleine hoeveelheid aluminiumpoeder zorgt ervoor dat tijdens het milieubewuste productieproces in het materiaal een grote hoeveelheid kleine gesloten cellen ontstaat waarin lucht is opgesloten. Bijkomend voordeel van de natuurlijke basis is dat cellenbeton na gebruik volledig recyclebaar is. 

 • Warmteaccumulerend

  Hebel cellenbeton is in staat warmte tijdelijk op te slaan. Deze warmteaccumulatie brengt een zogenoemde faseverschuiving met zich mee: overdag is het tussen Hebel wanden minder warm, terwijl de warmte ’s nachts weer wordt afgestaan. Dat zorgt voor veel lagere energiekosten in het kader van het koelen van gebouwen en ook voor een optimaal werk- of winkelklimaat. 

 • Akoestisch

  Cellenbeton bezig een hogere inwendige demping van het geluid dan op grond van de massa verwacht zou mogen worden. Dit zorgt voor goede akoestische (geluidwerende en –absorberende) eigenschappen, zowel van buiten naar binnen als andersom. En: geen holle-ruimte-effecten zoals galm of echo.

 • Vochtregulerend

  Cellenbeton is ongevoelig voor vocht en tegelijk in staat vocht op te nemen en weer af te staan. Het is dankzij dit waterdampregulerende vermogen prima toe te passen in ruimten waarin de vochtbalans op peil moet blijven. Zonder schadelijke gevolgen voor het product kan het de periodieke verschillen in luchtvochtigheid en dampdruk uitstekend verwerken. 

 • Prefab

  Prefab bouwen betekent just-in-time en snel bouwen. Hebel wandplaten zijn industrieel voorgefabriceerd, kunnen op afroep worden geleverd en zijn af fabriek zonder verdere ingrepen snel, schoon en met een minimum aan afval te monteren. 

 • Steenachtig

  Hebel cellenbeton is een homogeen, steenachtig bouwmateriaal. Het bevat geen vezels of andere niet-steenachtige materialen. 

Productie

Zand, kalk en cement vormen de basisgrondstoffen die volgens een welbepaald recept intensief worden gemengd, waarna water wordt toegevoegd. De unieke luchtige massa verkrijgt men echter pas door een kleine hoeveelheid aluminiumpoeder toe te voegen, dat de brij doet rijzen.

De brijachtige massa wordt in vormen gegoten, die slechts gedeeltelijk gevuld worden. In die vormen zijn wapeningsnetten aangebracht. Die netten zijn vooraf op een automatische lasstraat gemaakt en gedimensioneerd voor de eindbestemming van de platen. De wapening is tevens voorzien van een corrosiewerende laag.

Door het aluminiumpoeder toe te voegen komt er waterstofgas vrij, waardoor de massa gaat rijzen tot de vormen volledig gevuld zijn en er miljoenen kleine cellen worden gevormd. Het waterstofgas in de cellen wordt onmiddellijk verdrongen door de veel zwaardere omgevingslucht.

Nadat de massa uit de vorm is genomen, wordt deze tot wand-, dak- of vloerplaat gesneden. Vervolgens wordt het product in een autoclaaf versteend bij een temperatuur van 180°C, en een stoomdruk van 10 atmosfeer. Na de autoclavering krijgt het materiaal zijn definitieve eigenschappen. Vervolgens vindt er nog een nabewerking plaats waarbij er een messing en groef wordt gefreesd.

Historie

De merknaam Hebel is afkomstig van naamgever Josef Hebel die in 1920 een bouwbedrijf startte in Memmingen (Du). In 1943 werd de eerste Hebel fabriek geopend en werden wand-, dak- en vloerplaten voor het eerst industrieel geprefabriceerd. Het idee van Josef Hebel om complete bouwdelen te prefabriceren en pas op de bouwplaats te monteren is nog steeds zichtbaar in het logo.  In 2003 gaan Hebel cellenbeton en Ytong cellenbeton samen verder onder de naam Xella. Het merk Ytong wordt voortaan gebruikt binnen de woningbouw terwijl het merk Hebel zich een sterke positie verwerft binnen de utiliteitsbouw.

Met het merk Hebel profileert Xella Aircrete Systems zich op Europese schaal immers als een sterke nieuwe partner in de utiliteitsbouw. XAS is het ideale aanspreekpunt voor bedrijven die hun projecten op een snelle, economische en betrouwbare manier willen realiseren. Bij Xella Aircrete Systems vindt u onder één dak een oplossing voor alle eisen die zich aandienen bij projecten in de utiliteitsbouw. Daarvoor staat het merk Hebel garant. Onder deze naam worden overal in Europa modulaire systemen van cellenbeton geleverd die het bouwen eenvoudiger en rendabeler maken. Of het nu om een productiehal, magazijn, logistiek centrum, winkel, ziekenhuis of school gaat, de systemen van Hebel bieden in elk geval een superieur bouwmateriaal.

Meer weten?

Heeft u vragen over de mogelijkheden of de verwerking van Hebel cellenbeton? Kijk dan bij veelgestelde vragen of neem contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over deze en andere bouwoplossingen van Xella.