Werken met Hebel dakplaten: voorbereiding

Om de benodigde Hebel-producten op locatie te kunnen krijgen, moet het terrein toegankelijk zijn voor een vrachtwagen en moet de losplaats vlak, hard en vrij zijn. Bovendien moet er voldoende stophout voorradig zijn. Indien de Hebel-producten voor langere tijd opgeslagen moeten staan, is het verstandig deze af te dekken met een dekzeil om vervuiling en verkleuring tegen te gaan. Om de montage te kunnen starten moeten er voldoende loshaken, klemmen, hijsmiddelen, lijmbakken en speciekuipen aanwezig zijn.

Houd rekening met regels

Bouwbesluit
Voor gebouwen met een industriefunctie stelt het Bouwbesluit geen EPC-eisen, en dus ook geen Rc-waarde, aan ruimtes die niet zijn gedefinieerd als verblijfsruimte. Voorbeelden hiervan zijn distributiecentra, fabrieken, productieruimten en magazijnen. Voor verblijfsruimten zoals een kantoor gelden wél eisen. Ga vóór constructie na wat de betreffende eisen zijn.


Gebruiksbesluit
Sinds de invoering van het Gebruiksbesluit is het aanvragen van een gebruiksvergunning in de meeste gevallen niet meer nodig. Natuurlijk ontslaan deze afspraken ondernemers niet van hun verantwoordelijkheid voor met name de brandveiligheid. Het is dus zaak al tijdens de ontwerpfase rekening te houden met zaken als brandwerendheid. 

Meer weten?

Heeft u vragen over de mogelijkheden of de verwerking van Hebel dakplaten? Kijk dan bij veelgestelde vragen of neem contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over deze en andere bouwoplossingen van Xella.