Isolatie van cellenbetondaken

 • Wat is het voordeel van het met Multipor isoleren van daken van cellenbeton?

  Het isoleren van cellenbetondaken met Multipor minerale isolatieplaten brengt de toch al goede isolatiewaarden van (bijvoorbeeld) Ytong cellenbeton op een nog hoger niveau. Doordat de materiaaleigenschappen van beide materialen overeenkomen, ontstaat een vrijwel monolithisch, superisolerend geheel. Het verwerken van de isolatieplaten (in een laag van minimaal 100 millimeter dik) gaat ook hier snel en gemakkelijk: u brengt ze eenvoudig aan op het bestaande dak. Doordat de platen beloopbaar zijn, blijft het dak begaanbaar.

 • Kan ik Multipor zonder meer toepassen als isolatiemateriaal voor daken van cellenbeton?

  Isolatiematerialen voor daken moeten aan strenge eisen voldoen. Daken worden immers blootgesteld aan hoge temperatuurschommelingen en aan grote mechanische, vocht- en windbelastingen. Ook brandwerendheid en brandveiligheid bij het plaatsen en afdichten van dakdoorvoeren spelen een grote rol. Multipor is voor zowel belaste als onbelaste dakconstructies een ideaal en gebruiksvriendelijk antwoord.

 • Hoe bereid ik een project met Multipor voor?

  Volg de stappen in de rubriek ‘Voorbereiding’ in deze FAQ.

 • Moet ik de ondergrond voorbehandelen voor ik begin met het aanbrengen van de platen?

  Nee, dat hoeft niet. U kunt de platen met behulp van Multipor lijmmortel rechtstreeks op de cellenbetonnen ondergrond aanbrengen. 

 • Hoe dik moet de isolatie met Multipor platen zijn?

  Voor het isoleren van cellenbetondaken moet u een laag Multipor platen van minimaal 100 millimeter dik gebruiken. Multipor minerale isolatieplaten kunt u tot 200 millimeter dikte in één laag aanbrengen. Gebruik voor dikkere isolatielagen twee lagen Multipor platen; breng de eerste laag in langs- en de tweede laag in dwarsrichting aan en zorg ervoor dat de voegen van de verschillende lagen elkaar bedekken (gebruik dus niet-verspringende voegen).

 • Stel dat ik op het dak twee lagen Multipor platen wil aanbrengen, hoe moet ik dat dan doen?

  Het aanbrengen van twee lagen Multipor platen is alleen noodzakelijk als de isolatielaag dikker moet zijn dan 200 millimiter; tot 200 millimeter gebruikt u gewoon één laag Multipor. Breng bij twee lagen de eerste laag in langs- en de tweede laag in dwarsrichting aan en zorg ervoor dat de voegen van de verschillende lagen elkaar bedekken (gebruik dus niet-verspringende voegen). Het aanbrengen van beide lagen doet u op dezelfde manier volgens de stappen die in de volgende vraag worden beschreven.

 • Welke stappen moet ik doorlopen bij het met Multipor isoleren van een dak?

  Volg de volgende stappen:
  - werk bij steile daken in lagen van goot naar nok.
  - maak Multipor lijmmortel aan zoals aangegeven op de zakken (of kijk in de rubriek ‘Lijm en toebehoren’ in deze FAQ).
  - breng de Multipor lijmmortel op de plaat aan en strijk deze met een tandspaan gelijkmatig over het hele oppervlak uit. Let op: stootvoegen mag u niet verlijmen.
  - zorg voor een circa 5 millimeter dikke lijmmortellaag.
  - breng de plaat op een afstand van ongeveer 20 millimeter in lijn met de vorige plaat. Monteer halfsteens in plaatverband (dus met verspringende voegen). Let op: breng de eerste rij platen in een rechte lijn aan.
  - druk de plaat op de dakplaten en schuif hem met uw vlakke hand tegen de al bevestigde plaat. Let erop dat er tussen de stootvoegen geen ruimte meer is.
  - bescherm het onafgewerkte dakvlak tegen regen.

 • Hoe kan ik passtukken maken?

  Passtukken kunt u met behulp van een gewone handzaag op maat zagen. Tip: gebruik het reststuk als begin van de volgende laag platen.
   

 • Er puilt lijmmortel uit na het aanbrengen van de platen. Hoe kan ik die verwijderen?

  Uitpuilende lijmmortel kunt u meteen verwijderen. Laat de isolatielaag vervolgens minimaal een dag uitharden. Zijn er dan nog uitstekende delen op het isolatieoppervlak, schuur die dan glad zodat een vlak oppervlak ontstaat.
   

 • Hoe herstel ik eventuele beschadigingen aan Multipor platen?

  Voor het herstellen van beschadigingen aan platen is er de speciale Multipor reparatiemortel.

 • Moet ik een onafgewerkt dakvlak beschermen tegen regen?

  Ja. Zolang u bezig bent met het aanbrengen van de platen en u daarop nog geen afwerklaag heeft aangebracht, moet u de Ytong Multipor platen beschermen tegen regen.

 • Hoe moet ik een met Multipor geïsoleerd dakvlak afwerken?

  Volg de volgende stappen:
  - maak het plaatoppervlak stofvrij.
  - leg een ventilerende dakfolie direct op het oppervlak van de aangebrachte Multipor minerale isolatieplaten.
  - plaats daktengels op de isolatieplaten en schroef ze vast in de ondergrond met voor cellenbeton geschikte schroeven. Het aantal bevestigingspunten en de plaats ervan volgt uit berekening. Om splijten te voorkomen, kunt u tengels met minimale afmetingen van 40 x 60 millimeter het beste voorboren.
  - breng panlatten aan.
  - werk het dak af met dakpannen.

 • Hoe gebruik ik daktengels in combinatie met Multipor platen?

  U kunt daktengels op de isolatieplaten plaatsen en ze in de ondergrond vastschroeven met voor cellenbeton geschikte schroeven. Het aantal bevestigingspunten en de plaats ervan volgt uit berekening. Xella assisteert u daar graag bij. Om splijten te voorkomen, kunt u tengels met minimale afmetingen van 40 x 60 millimeter het beste voorboren.