Kozijnen en lateien

 • Voor welk soort raam- of deurkozijn kan ik het best kiezen?

  Heeft u de keuze in het toe te passen kozijntype, dan zijn bij dra­gende wanden verdiepingshoge kozijnen aan te bevelen. Wordt voor een borstwering gekozen, dilateer die dan ten minste aan één zijde in verband met een mogelijk verschil in spanning tussen de wand onder en naast het kozijn. Ondersteun boven het kozijn toegepaste blokken met YTONG lateien. U moet deze lateien aan ten minste één zijde glijdend opleggen op DPC-folie en dilateren. Let op: gebruik in brandwerende wanden van YTONG blokken brandwerende kozijnen en deuren!

 • Hoe dilateer ik bij raam- en deurkozijnen?

  Het plaatsen van raam- en deurkozijnen in een binnenspouwblad, binnenwand, brandwerende scheidingswand en gevel van cellenbeton vraagt wat betreft het aanbrengen van dilataties bijzondere aandacht. Verdiepinghoge kozijnen (en hun aansluitingen) gelden als dilatatievoeg. Kozijnen die kleiner zijn dan de wandhoogte, moet u aan ten minste één zijde dilateren. De voeg zet zich boven en ook eventueel onder het kozijn door. Afhankelijk van de grootte van het kozijn en de hoogte van de borstwering zijn soms aan beide zijden dilataties nodig. Leg de latei boven het kozijn glijdend op aan de zijde van de dilatatie. Dus: niet lijmen, maar op DPC-folie leggen. Bij brede kozijnen is het verstandig dit aan beide zijden van de latei te doen. Een dilatatievoeg moet 10 mm breed zijn. Vul de voeg over de gehele dikte van de wand met montageschuim. Let op: gebruik brandwerend montageschuim bij brandwerende wanden.

 • Hoe veranker ik een kozijn aan een wand van YTONG blokken?

  Gebruik voor het verankeren van de wand aan het kozijn drie kozijnankers per stijl.

 • Wat is een latei?

  Een latei is een draagbalk die dient als horizontale overspanning boven een deur-, venster- of schoorsteenopening. Er zijn dragende en niet-dragende lateien. De functie van een dragende latei is het opvangen van het gewicht van het muurdeel dat zich boven het te overspannen bouwdeel bevindt. Ook worden lateien gebruikt om het gewicht op te vangen van een eventueel bovenliggende vloer. Niet-dragende lateien hebben slechts de functie van vulstuk. Door de grote afmetingen kunnen lateien een opening in één keer overspannen. Dat bespaart tijd. Ook zorgen ze ervoor dat het deur- of raam­kozijn vrij blijft van het bovenlig­gende bouwdeel. YTONG levert een assortiment cellenbetonnen lateien.

 • Welke YTONG lateien zijn er?

  XELLA beschikt over een uitgebreid assortiment YTONG lateien. Deze lateien zijn afgestemd op de andere YTONG producten en daardoor gemakkelijk en snel te verwerken. Ze kunnen ook worden toegepast in niet-cellenbetonnen constructies, bijvoorbeeld om vloeren en daken boven openingen te ondersteunen of ter voorkoming van koudebruggen.

 • Welke voordelen hebben YTONG lateien?

  Een in het werk gemonteerde YTONG latei is goedkoper dan veel alternatieve lateien. Verdere voordelen:

  • eenvoudig te plaatsen.
  • geen extra voorzieningen nodig om koudebruggen te voorkomen.

  • creatieve mogelijkheden: verschillende diktes mogelijk of toe te passen als ornament.

 • Hoe verwerk ik een YTONG latei?

  U kunt YTONG lateien als schoon- en als vuilwerklatei toepassen. Lijm de latei boven de opening aan de kant waar zich geen dilatatie bevindt. Afhankelijk van de grootte van het kozijn en de hoogte van de borstwering zijn soms aan beide zijden dilataties nodig. Leg de latei boven het kozijn glijdend op aan de zijde van de dilatatie. Dus: niet lijmen, maar op DPC-folie leggen. Bij brede kozijnen is het verstandig dit aan beide zijden van de latei te doen.

 • Hoe sterk zijn YTONG lateien?

  XELLA heeft voor alle standaard lateien de maximaal toelaat­bare belasting vastgesteld. Dat is noodzakelijk om te voorko­men dat een latei doorbuigt of scheurt. In het ergste geval brengt de latei de belasting zelfs over op het onderliggende constructiedeel. De sterkte van een latei is afhankelijk van de wape­ning en de afmetingen, waarvan de overspanning doorslaggevend is.