Multipor en het milieu

Met de Multipor minerale isolatieplaat speelt Xella Nederland BV in op de aandacht voor veilig en duurzaam bouwen. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn constructies die bijdragen aan energiebesparing. Met andere woorden: constructies die goed zijn geïsoleerd. Multipor is een massief, mineraalhoudend isolatiemateriaal dat warmte-isolatie eenvoudig, doeltreffend en snel mogelijk maakt. Het materiaal behoudt zijn materiaaltechnische en bouwfysische eigenschappen gedurende zijn hele levens- en gebruiksduur.

Milieubewuste productie
Ook bij de productie wordt rekening gehouden met het milieu. Multipor bestaat uitsluitend uit ruim voorradige natuurlijke grondstoffen: kalk, cement, zand en water. Bij de productie wordt niet meer energie verbruikt dan strikt noodzakelijk en het materiaal kan volledig worden hergebruikt. Daarmee past Multipor naadloos in de visie op energiebewust produceren en bouwen van Xella. Verreweg het grootste deel van de CO2-uitstoot is het gevolg van de wereldwijde energievraag en de manier waarop we aan die vraag voldoen. Nemen we in beschouwing dat de bouwsector wereldwijd direct verantwoordelijk is voor zo’n 40% van die uitstoot, dan is duidelijk dat zij een geweldige bijdrage kan leveren aan het terugdringen ervan. En snel ook: de noodzaak om de negatieve milieueffecten van bouwwerken te minimaliseren, is groter dan ooit. Duurzaam bouwen geldt als basis voor een gezonde toekomst. Maar dan moeten we wél vandaag beginnen, want het is vijf voor twaalf. Xella is er klaar voor met betaalbare, creatieve en slimme bouw- en renovatieoplossingen.