Privacy verklaring

Website www.xella.nl

We zijn blij met uw bezoek aan onze website. We streven ernaar om uw persoonlijke gegevens te beschermen en te voldoen aan de geldende gegevensbeschermingswetgeving, met name de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG").  In deze privacyverklaring leggen we uit welke informatie (waaronder persoonlijke gegevens) door ons verwerkt wordt met betrekking tot uw bezoek en gebruik van de hiervoor vermelde digitale aanbieding (“website”)

1) Wie is verantwoordelijke voor het verwerken van persoonlijke gegevens?
De verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor het verwerken van persoonlijke gegevens is Xella Nederland, Mildijk 141, 4214 DR Vuren, telefoon (0183) 67 12 34, e-mail privacy_NL@xella.com. Eventuele verwijzing naar “wij” of “ons” in deze gegevensbeschermingsinformatie is een verwijzing naar de hierboven vermelde entiteit.

Onze functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar op de bovengenoemde manieren.

2) Welke principes nemen wij in acht?
Om te voldoen aan de geldende gegevensbeschermingswetgeving verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen op basis van een wettelijke bevoegdheid of als u uw toestemming heeft gegeven. Dit geldt ook voor het verwerken van persoonlijke gegevens voor marketing doeleinden.

Op deze website kunnen we informatie verzamelen die ons niet toestaat om directe conclusies te trekken over uw persoon. In bepaalde gevallen – met name in combinatie met andere gegevens – kan deze informatie niettemin worden beschouwd als "persoonlijke gegevens" onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Verder kunnen wij op deze website gegevens verzamelen waarmee wij niet in staat zijn u te identificeren, direct of indirect; dit is het geval, bijvoorbeeld, met geaggregeerde informatie over alle gebruikers van deze website.

3) Welke gegevens verwerken wij?
U heeft toegang tot onze website zonder dat u persoonlijke gegevens moet invoeren (zoals uw naam, uw postcode of uw e-mailadres). Ook in dit geval moeten wij bepaalde informatie verwerken om u toegang te verschaffen tot onze website. Bovendien gebruiken wij op deze website bepaalde analysemethoden en hebben we functies van derden ("sociale plug-ins") geïntegreerd.

 1. Logbestanden: Als u deze website bezoekt dan zal onze webserver automatisch de domeinnaam of het IP-adres van de aanvragende computer (meestal een computer van uw internetprovider) opslaan en ook de datum, tijd en duur van uw bezoek, de sub-pagina’s/URL’s die u bezoekt en informatie over de applicatie(s) en terminal(s) die u gebruikt om onze pagina’s te bekijken.
 2. Cookies: Om onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, gebruiken wij – zoals vele andere website-exploitanten – cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden in uw browser. Deze bestanden stellen ons in staat om bepaalde voorkeuren tijdens het surfen van onze bezoekers vast te stellen en om onze site dienovereenkomstig te ontwerpen. Wij gebruiken voornamelijk sessie-cookies. Deze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. We gebruiken echter ook permanente cookies. Deze dienen om de gebruikersbegeleiding te verbeteren. Onze cookies verzamelen geen persoonlijke gegevens en zijn niet geschikt om u te identificeren op websites van derden. U kunt uw browser zo instellen dat u een bericht ontvangt over het plaatsen van cookies zodat het gebruik van cookies overzichtelijk wordt voor u. In principe kunt u ook de acceptatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. Dit kan echter tot gevolg hebben dat u niet alle functies van de website kunt gebruiken.
 3. Website analyse via Google Analytics: Wij gebruiken op onze website Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), om onze website constant te verbeteren. Google Analytics gebruikt cookies die op uw computer worden opgeslagen waardoor het mogelijk is om het gebruik van de website te analyseren. De informatie die door deze cookies over uw gebruik van deze website wordt gegenereerd wordt voor het anoniem maken van het IP-adres meestal naar een Google server in Europa gestuurd (of een lidstaat van de Europese Economische Ruimte) zodat een persoonlijke verwijzing wordt uitgesloten. Pas nadat het IP-adres anoniem is gemaakt, wordt het verkorte IP-adres naar een Google server in de VS gestuurd waar dit wordt opgeslagen. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres verzonden worden naar een Google server in de VS waar het dan wordt afgekort. Deze website gebruikt Google Analytics met een uitbreiding voor het anoniem verzamelen van IP-adressen (zogenaamde IP-maskering). Google zal, namens ons, de verzamelde informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapportages samen te stellen over websiteactiviteiten en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics wordt verzonden door uw browser wordt niet gecombineerd met andere Google gegevens. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. We moeten u er echter op attenderen dat dit kan beteken dat u niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google gegevens verzamelt die door het cookie en met betrekking tot uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) zijn gegenereerd en dat deze verwerkt worden door Google door de browser plug-in te downloaden en installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 4. U kunt ook de onderstaande link gebruiken om te voorkomen dat er gegevens naar Google worden gestuurd of door Google worden verwerkt:
  Klik hier om u af te melden.
  Meer informatie met betrekking tot gegevensbescherming op Google Analytics is beschikbaar via https://www.google.nl/analytics/terms/nl.html en https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

   

 5. Facebook Social Plugin: We hebben een Facebookknop op onze website geïntegreerd. U kunt de Facebookknoppen herkennen aan het Facebooklogo of de “vind ik leuk” knop.Als exploitant van deze website, zijn wij niet op de hoogte van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik daarvan door Facebook. We weten niet wanneer u welke knop aanklikt. Voor meer informatie over het gebruik van uw informatie door Facebook, bekijk het Privacy Beleid van Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/update.
 6. Twitterknop: Onze website gebruikt de knoppen van de Twitter. Deze knoppen worden verstrekt door Twitter Inc, 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Ze zijn herkenbaar aan termen zoals “Twitter” of “Volg”, in combinatie met een gestileerde blauwe vogel. Met behulp van deze knop is het mogelijk om een bericht of pagina van deze aanbieding op Twitter te delen of de aanbieder op Twitter te volgen.  Als u een gedeelte van onze website opent die een dergelijk knop bevat dan maakt uw browser een directe verbinding met servers van Twitter. De inhoud van de Twitterknop wordt direct van Twitter naar uw browser verzonden. Daarom hebben we geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Twitter verzamelt met behulp van deze plug-ins en we informeren u uitsluitend op basis van de informatie waarover wij beschikken. Daarna worden alleen uw IP-adres en de URL van onze website verzonden als de knop wordt gekocht, maar zal niet gebruikt worden voor andere doeleinden anders dan het tonen van deze knop. Verdere informatie is beschikbaar in de Twitter privacy verklaring op http://twitter.com/privacy.
 7. Informatie- en Adviesmogelijkheden
  Wij bieden via het contactformulier op onze website verschillende informatie- en adviesopties. Afhankelijk van de optie die u kiest, zullen we verschillende persoonlijke gegevens verwerken:
 • Contact
  Als u contact met ons opneemt via een van onderstaande kanalen, verwerken wij de persoonsgegevens uit dit door u aangeleverde bericht, zodat wij kunnen voldoen aan uw verzoek.
 • Informatie via mail / email
  Als u heeft gevraagd informatiemateriaal te ontvangen dan zullen wij de gegevens die u in het contactformulier verstrekt heeft verwerken, waaronder tenminste uw naam en achternaam en de gegevens van het communicatiekanaal dat u gekozen heeft (mail en/of e-mail) voor de eenmalige verzending van het materiaal dat u heeft aangevraagd.
 • Telefonisch advies
  Als u telefonisch advies heeft aangevraagd dan zullen wij de gegevens verwerken die u verstrekt heeft in het contractformulier, waaronder tenminste uw achternaam en voornaam evenals uw telefoonnummer om het gewenste advies telefonisch te kunnen verstrekken.
 • Persoonlijk advies
  Als u persoonlijk advies heeft aangevraagd, dan zullen wij de gegevens verwerken die u verstrekt heeft in het contractformulier, waaronder tenminste uw achternaam en voornaam evenals uw telefoonnummer en/of e-mailadres om contract met u te kunnen opnemen voor het maken van een afspraak voor persoonlijk advies.
 • E-mail nieuwsbrief
  Als u zich heeft aangemeld voor onze e-mail nieuwsbrief dan zullen wij de gegevens verwerken die u verstrekt heeft in het contactformulier, waaronder tenminste uw achternaam en voornaam evenals uw e-mailadres om onze e-mail nieuwsbrief aan u te kunnen sturen.
  Verder gebruiken wij de andere informatie die u verstrekt heeft in het contactformulier (zoals informatie over uw activiteiten en interesses) om uw informatie te sturen die is afgestemd op uw interesses. Ook analyseren wij de gegevens die gegeneerd worden tijdens het afleveren en ophalen van deze e-mails in geaggregeerde vorm (bezorgsnelheid, openingspercentage, klikfrequentie, succespercentage, afmeldingspercentage, weigeringspercentage) om het succes en het gebruik van de e-mails te analyseren. Aan de andere kant evalueren wij ook de gegevens die gegeneerd worden wanneer uw deze e-mails opent en gebruikt (tijdstip van openen, hyperlinks aangeklikt, gedownloade documenten) zodat wij u in toekomstige e-mail nieuwsbrieven aan de hand hiervan persoonlijke informatie kunnen verstrekken waarbij rekening wordt gehouden met uw interesses en behoeften.


4) Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

 1. Wij verwerken persoonlijke gegevens in logbestanden zodat u onze website kunt gebruiken; deze verwerking is in overeenstemming met Artikel 6 paragraaf 1 f) AVG voor de doeleinden van ons rechtmatig belang bij het exploiteren van onze website.
 2. Wij verwerken gegevens die verzameld zijn met behulp van cookies en pseudonieme gebruikersprofielen voor de uitvoering van direct marketing, marktonderzoek en verdere ontwikkeling van onze digital aanbiedingen aan de hand van gebruikersbehoeftes in overeenstemming met Artikel 6 paragraaf 1 f) AVG voor de doeleinden van ons rechtmatig belang bij het analyseren van het gebruik van onze website.
 3. Wij verwerken de aan ons verstrekte gegevens zodat wij u aan de hand van de geselecteerde optie informatie- en adviesmogelijkheden kunnen bieden en, indien u ervoor heeft gekozen zich aan te melden voor onze e-mail nieuwsbrief dan gebruiken wij deze voor uw registratie en voor het verstrekken van de e-mail nieuwsbrief. We verwerken deze persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming en volgens Artikel 6 (1) a) AVG. Let wel, u kunt uw toestemming voor toekomstige werking altijd zonder opgaaf van redenen intrekken door eenvoudig contact met ons op te nemen via de communicatiekanalen die vermeld staat op de eerste pagina van deze gegevensbeschermingsinformatie. In iedere e-mail vindt u ook een link om u af te melden.
 4. We kunnen de gegevens verwerken die verwerkt zijn in verband met het gebruik van onze website of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen; deze verwerking is overeenkomstig Artikel 6 paragraaf 1 c) AVG.


5) Bent u verplicht om gegevens te verstrekken?
De informatie die vereist is voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief, het verstrekken van informatie en advies, het uitvoeren van online bestellingen of het registreren als gebruiker of het aanmaken van een klantenaccount is gemarkeerd als verplichte informatie in het overeenkomstige gedeelte van de website (bijv. een online formulier); zonder het verstrekken van de verplichte informatie, kunnen wij u niet toestaan om de respectievelijke functionaliteit te gebruiken.

Als wij aanvullende gegevens van u verzamelen dan zullen wij u informeren of de verstrekking hiervan gebaseerd is op een wettelijke of contractuele verplichting of vereist is voor het uitvoeren van een overeenkomst. Er wordt aangegeven welke informatie vrijwillig verstrekt kan worden en noch gebaseerd op een wettelijke of contractuele verplichting noch noodzakelijk voor de doeleinden van een overeenkomst is.

6) Wie verkrijgt of heeft toegang tot uw gegevens?
Uw persoonlijke gegevens worden over het algemeen binnen onze onderneming verwerkt. Afhankelijk van de categorieën van persoonlijke gegevens, krijgen alleen specifieke afdelingen / organisatie-eenheden toegang tot uw persoonlijke gegevens. Dergelijke eenheden omvatten met name de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor onze digitale aanbiedingen (bijv. websites) en onze IT-afdeling. Aan de hand van een rol-/rechtenbeheerconcept wordt de toegang tot persoonlijke gegevens beperkt tot de functies en de mate die vereist is voor het respectievelijke doel van de verwerking.

Indien en voor zover toegestaan door de wet, kunnen we uw persoonlijke gegevens overdragen aan ontvangers buiten ons bedrijf. Dergelijke externe ontvangers zijn o.a.

 • gelieerde ondernemingen binnen de Xella-groep, waaraan we persoonlijke gegevens kunnen overdragen;
 • dienstverleners die – op basis van individuele overeenkomsten met ons – bepaalde diensten verlenen waaronder mogelijk het verwerken van persoonlijke gegevens, evenals goedgekeurde onderaannemers van onze dienstverleners;
 • particuliere of publieke instanties, voor zover wij verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens over te dragen als gevolg van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn.


7) Gebruiken wij automatische besluitvorming?
In verband met de werking van onze website maken wij over het algemeen geen gebruik van automatische besluitvorming (waaronder profilering) in de zin van Artikel 22 AVG. Als wij dergelijke processen in de toekomst zullen toepassen dan zullen wij u op de hoogte stellen in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen.

8) Worden er gegevens overgedragen naar landen buiten de EU/EER?
Over het algemeen worden persoonlijke gegevens verwerkt binnen de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte; we zijn niet van plan om persoonlijke gegevens over te dragen aan andere landen.

Alleen in verband met het gebruik van dienstverleners voor het verlenen van webanalysediensten kan er informatie worden overgedragen aan ontvangers in zogenaamde “derde landen”. “Derde landen” zijn landen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, waarin het niveau van de gegevensbescherming niet altijd vergelijkbaar is met dat van de Europese Unie.

Indien de overgedragen informatie persoonlijke gegevens bevat dan zullen we er voor de overdracht voor zorgen dat het vereiste niveau van gegevensbescherming gegarandeerd is in het respectievelijke derde land of bij de ontvanger in het derde land. Dit kan leiden tot een zogenaamde “geschiktheidsresolutie” van de Europese Commissie, die een algeheel geschikt niveau van gegevensbescherming vaststelt voor een derde land.

Als alternatief kunnen wij ook gegevensoverdracht uitvoeren volgens de zogenaamde “EU standaard contractclausules” overeengekomen met een ontvanger of – in geval van ontvanger in de VS - op naleving van de principes van het zogenaamde "EU-US Privacy Shield". Op verzoek, verstrekken wij u graag nadere informatie over de passende garanties voor het behouden van een geschikt niveau van gegevensbescherming, de contactgegevens zijn te vinden aan het begin van deze gegevensbeschermingsinformatie. Informatie met betrekking tot de deelnemers aan het EU-US Privacy Shield is ook beschikbaar op www.privacyshield.gov/list.

9) Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Over het algemeen bewaren wij u persoonlijke gegevens voor zolang wij een rechtmatig  belang hebben bij het bewaren van dergelijke gegevens en het belang van de betrokkene om af te zien van verdere verwerking geen voorrang heeft. Zelfs zonder een rechtmatig belang kunnen wij de gegevens blijven bewaren als er een wettelijke verplichting is (bijv. om te voldoen aan wettelijke opslagtermijnen). We verwijderen persoonlijke gegevens, zelfs zonder actie van de betrokkene, zodra het niet langer nodig is om deze gegevens te bewaren voor de doeleinden waarvoor deze gegevens verzameld en anderszins verwerkt zijn of als langer bewaren niet op andere wijze door de wet is toegestaan.

Wat betreft de hierboven vermelde verwerking zullen wij regelmatig de loggegevens binnen zeven dagen verwijderen indien deze niet langer bewaard hoeven te blijven krachtens wettelijke doeleinden zoals het opsporen van misbruik en het opsporen en corrigeren van technische fouten.

Indien persoonlijke gegevens bewaard moeten worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting dan zullen dergelijke gegevens bewaard worden tot aan het einde van de respectievelijke opslagtermijn. Indien persoonlijke gegevens alleen verwerkt worden om te voldoen aan een wettelijke opslagverplichting dan is de toegang tot dergelijke gegevens meestal beperkt zodat de gegevens alleen toegankelijk zijn als dit vereist is voor het doel van de opslagverplichting.

10) Wat zijn uw rechten als betrokkene?

 • Als betrokkene heeft u de volgende rechten
 • inzage van uw persoonlijke gegevens, Artikel 15 AVG;
 • correctie van onjuiste persoonlijke gegevens, Artikel 16 AVG;
 • verwijdering van uw persoonlijke gegevens, Artikel 17 AVG;
 • beperking van de bewerking van uw persoonlijke gegevens, Artikel 18 AVG;
 • overdracht van uw persoonlijke gegevens, Artikel 20 AVG;
 • bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, Artikel 21 AVG.


De hierboven vermelde rechten kunnen tegen ons worden ingeroepen, bijv. door een kennisgeving aan ons via de contactgegevens die vermeld staan op de eerste pagina van deze privacyverklaring.

Indien u verdere vragen heeft kunt u ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Verder heeft u het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot de behandeling van uw persoonlijke gegevens bij de bevoegde toezichthoudende instantie, Artikel 77 AVG.

Versie 20180523b