Productie

  • Hoe wordt Silka kalkzandsteen geproduceerd?

    De juiste hoeveelheden zand, ongebluste kalk en water komen nauwkeurig afgepast samen in een reactor. Daar wordt de kalk in een paar uur tijd geblust en worden de grondstoffen gemengd. Zo ontstaat ‘specie’. De specie wordt getransporteerd naar kalkzandsteenpersen. Deze persen verwerken het mengsel tot zogenoemde ‘vormelingen’ die in een grote liggende verhardingsketel geplaatst. Deze autoclaaf wordt vervolgens vacuüm gezogen en in plaats van lucht wordt er onder hoge druk stoom van 180 tot 200 graden Celsius ingelaten. Een chemische reactie tussen de kalk en de zandkorrels zorgt ervoor dat de specie verhardt tot kalkzandsteen. Dat heeft niet meer de eigenschappen van zand en kalk, maar bestaat uit zandkorrels die aan elkaar zijn gekit. De kalkzandsteenpersen kunnen verschillende formaten vormelingen maken, van (kleine) Silka metselsteen en handzaam Silka lijmblok tot groot mechanisch te verwerken Silka element. Afhankelijk van de verhouding tussen de grondstoffen en de toevoeging van eventuele toeslagmaterialen kunnen kalkzandsteenproducten in verschillende druksterktes  worden geproduceerd.

  • Uit welke grondstoffen bestaat Silka kalkzandsteen?

    De voornaamste grondstoffen van kalkzandsteen, de naam zegt het al, zijn zand en kalk. Kalkzandsteen bestaat voor zo’n 93% uit zand en voor ongeveer 7% uit kalk. Het zand voor de productie wordt op de productielocaties van Silka kalkzandsteen gewonnen in de directe omgeving. De kalk wordt bereid door kalksteen te branden dat afkomstig is uit België en Duitsland.