Productie

  • Hoe gaat de productie van YTONG cellenbeton in zijn werk?

    YTONG cellenbeton bestaat uit de natuurlijke grondstoffen kwartszand, kalk en cement. Deze drie worden vermalen en gemengd met water en een kleine hoeveelheid aluminiumpoeder. Met dit mengsel worden stalen mallen (deels) gevuld. Het aluminiumpoeder zorgt voor een chemische reactie waardoor in deze brij cellen ontstaan die zijn gevuld met waterstofgas. Door het ontstaan van deze cellen rijst de brij en wordt de hele mal gevuld. Bovendien verstijft het geheel, vergelijkbaar met een cake. Tegelijk wordt het waterstofgas verdrongen door de zwaardere omgevingslucht. Zo ontstaan de ontelbare, met stilstaande lucht gevulde grotere en kleine cellen die zo kenmerkend zijn voor het bouwmateriaal. Als de brij voldoende is verstijfd, wordt hij uit de mal gehaald en met behulp van strakgespannen staaldraden gesneden. Als het om het maken van gewapende producten (zoals verdiepinghoge panelen) gaat, bevinden zich in de mallen al voor het storten van de brij nauwkeurig gepositioneerde wapeningsnetten. De verstijfde massa wordt dan alleen in langsrichting gesneden. Gaat het om het maken van bouwblokken, dan snijdt men zowel in langs- als in dwarsrichting. Zijn specifieke eigenschappen krijgt cellenbeton in autoclaven (lange ketels), waar een stoomdruk van 10 bar heerst en een temperatuur van omstreeks 180ºC. Zo ontstaat door uitharding het feitelijke cellenbeton.

  • Uit welke grondstoffen bestaat YTONG cellenbeton?

    YTONG cellenbeton bestaat uit de natuurlijke grondstoffen kwartszand, kalk en cement. Al die grondstoffen zijn ruimschoots aanwezig, nu en in de toekomst.