Productie

  • Hoe gaat de productie van Hebel cellenbeton in zijn werk?

    Hebel cellenbeton bestaat uit de natuurlijke grondstoffen kwartszand, kalk en cement. Deze drie worden vermalen en gemengd met water en een kleine hoeveelheid aluminiumpoeder. Met dit mengsel worden stalen mallen (deels) gevuld. Het aluminiumpoeder zorgt voor een chemische reactie waardoor in deze brij cellen ontstaan die zijn gevuld met waterstofgas. Door het ontstaan van deze cellen rijst de brij en wordt de hele mal gevuld. Bovendien verstijft het geheel, vergelijkbaar met een cake. Tegelijk wordt het waterstofgas verdrongen door de zwaardere omgevingslucht. Zo ontstaan de ontelbare, met stilstaande lucht gevulde grotere en kleine cellen die zo kenmerkend zijn voor het bouwmateriaal. De brij wordt gestort in mallen waarin van tevoren nauwkeurig gepositioneerde wapeningsnetten zijn aangebracht. De wapening zorgt ervoor dat de platen constructieve belastingen beter kunnen opvangen. Als de brij voldoende is verstijfd, wordt die uit de mal gehaald. De specifieke eigenschappen krijgt cellenbeton in autoclaven (lange ketels), waar een stoomdruk van 10 bar heerst en een temperatuur van omstreeks 180ºC. Zo ontstaat door uitharding het feitelijke cellenbeton.

  • Uit welke grondstoffen bestaat Hebel cellenbeton?

    Hebel cellenbeton bestaat uit de natuurlijke grondstoffen kwartszand, kalk en cement. Al die grondstoffen zijn ruimschoots aanwezig, nu en in de toekomst.