Voorkom 10% verlies op de EPC met berekende psi-waarde

Over psi-waarden

Psi-waarden zijn energieverliezen door lineaire koudebruggen. Ofwel: het warmteverlies per strekkende meter via een bepaald bouwdetail. In de berekening van de EPC (energieprestatiecoëfficiënt) wordt standaard gebruik gemaakt van forfaitaire waarden om dat energieverlies te verdisconteren. Forfaitaire waarden zijn volgens een vastgestelde norm bepaalde warmteverliesposten. In het algemeen valt de EPC met deze generieke waarden zo’n 10% lager uit. Daarmee kan de doelstelling ‘energieneutraal’ zomaar uit beeld raken. Berekende psi-waarden voorkomen dit.
 

Berekende psi-waarden

Slimme details kunnen het aantal koudebruggen fors beperken. Wie berekende psi-waarden invoert in de EPC-berekening, zorgt voor een veel betere uitkomst: maar liefst 10% beter. Xella beschikt over deze berekende psi-waarden voor een groot aantal bouwdetails.
 

koudebrug1

Aansluiting gevel/plat dak (woning)

Hiervoor zijn twee Ytong oplossingen mogelijk afhankelijk van de gevelopbouw.
Oplossing traditionele bouw
Oplossing monolitische bouw


 

Opgaand metselwerk op dakvloer (aanbouw)

Om koudebruggen bij de aansluiting van een aanbouw te voorkomen zijn er twee oplossingen.
Een oplossing in Silka en
een oplossing in Ytong


 

Begane grondvloer bij vloer gestort op zand (woning)

Om het weglekken van warmte via de begane grondvloer te voorkomen is er
een oplossing met Silka thermokim en
een oplossing met Ytong cellenbeton


 

Verdiepingsvloer boven kelder (woning)

Koudebruggen kunnen in deze situatie op twee manieren worden voorkomen. Met een Silka en een Ytong oplossing.
Oplossing met Silka Thermokimblok

Oplossing met Ytong blok


 

Verdiepingsvloer boven parkeergarage (appartementen)

Voor het voorkomen van koudebruggen van parkeergarage naar bovenliggende ruimten zijn er twee Silka Thermokim oplossingen die samen een totale oplossing bieden.
Oplossing aansluiting plafond/wand
Oplossing plafond


 

Verdiepingsvloer boven parkeergarage (appartementen)

Voor het voorkomen van koudebruggen van parkeergarage naar bovenliggende ruimten zijn er twee Multipor oplossingen die samen een totale oplossing bieden.
Oplossing aansluiting plafond/wand
Oplossing plafond