Silka bestekservice

De bestekservice ondersteunt u bij het selecteren van de juiste bestekteksten van Silka-oplossingen op basis van het gebouwdeel en een aantal technische en functionele criteria. U kunt de teksten direct kopiëren om in uw bestek te plakken of ze downloaden in een STABU-uitwisselingsformaat. Met bestekservices stelt Xella haar kennis over eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van bouwproducten in een praktische en direct bruikbare vorm beschikbaar.