Werken met elementen: voorbereiding

 • Bouw Informatie Model (BIM)

  Xella maakt voor de levering van Silka elementen gebruik van het Bouw Informatie Model (BIM), een digitaal model waarmee u en Xella digitaal projectinformatie uitwisselen. Het BIM-proces verloopt in grote lijnen als volgt:

  • De aannemer werkt een eigen ‘wandenmodel’ uit dat is gebaseerd op aangeleverde modellen van de architect en constructeur. Dit wandenmodel bevat alle benodigde informatie voor Xella, zoals het type kalkzandsteen, of het lijmelementen of vellingblokken zijn, en de druksterkte. Tevens zijn de noodzakelijke spelingen en toleranties meteen verwerkt in het aangeleverde model.
  • Het ‘wandenmodel’ wordt via het openbestandsformaat IFC uitgewisseld met de tekenaar van Xella, die op deze manier direct beschikt over de juiste dimensionering en informatiespecificaties.
  • De Silka-elementen kunnen vervolgens in het model worden geïmporteerd. Dat geldt ook voor de lateien, die Xella aangeleverd krijgt via Vebo.
  • Van dit model maakt de leverancier vervolgens een export (IFC), die door de aannemer wordt getoetst op kwaliteit en geometrie (de zogenoemde clash controle).
  • ​Als alles in orde is, dan kunnen hier eenvoudig wanduitslagboekjes uit worden samengesteld voor de uitvoering. Op basis van de wanduitslagen levert Xella de kalkzandsteenelementen aan op de bouwlocatie. 
 • Materieel en hulpgereedschap

  • Per stelploeg een mechanische of hydraulische elementenstelmachine. Hiervan zijn verschillende typen in de handel.
  • Goedgekeurde klemtang voor het stellen van de elementen met de elementenstelmachine.
  • Elementengrijper met uitvalbeveiliging (opperklem) voor het opperen van de elementen van de losplek naar de verwerkingsplaats.
  • Universeelklemtang voor het stellen van passtukken met de elementenstelmachine.
  • Silka lijmmortelbak, afgestemd op de dikte van de toe te passen elementen. Alleen door het gebruik van deze lijmmortelbak is een gelijkmatige spreiding en een juiste laagdikte van de lijmmortel voor de lintvoegen mogelijk.
  • Silka lijmmortelschep, afgestemd op de dikte van de toe te passen elementen, waarmee de lijmmortel gelijkmatig wordt aangebracht op de ‘stootvoeg-vlakken’ van het element.
  • Spackmes voor het afsteken van lijmbaarden.
  • Pallethaak voor het opperen van de pallets met passtukken.
  • Het juiste type staafmixer of een speciale kuipmixer voor het mengen van de lijmmortel.

  De aannemer zorgt voor:

  • Een staaf- of kuipmixer
  • Klein (metsel-)gereedschap
  • Een bouwkraan voor het opperen van het materiaal en het verplaatsen van de elementenstelmachine
  • Een schragensteiger, pallethaak en dergelijke
  • Een uitgevlakte losplaats
  • Steigerdelen of ander materiaal voor plaatsing onder hele elementen (ter voorkoming van optrekkend vocht

Meer weten?

Heeft u vragen over de mogelijkheden of de verwerking van Silka elementen? Kijk dan bij veelgestelde vragen of neem contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over deze en andere bouwoplossingen van Xella.

VEELGESTELDE VRAGEN NEEM CONTACT OP