Werken met de Klimaatwand: voorbereiding

 • Keuze warmte- en/of koudebron

  In principe kan het water in het LTV-systeem in de Silka Klimaatwand met elke willekeurige warmtebron worden ‘gevoed’. De regeling van de temperatuur in een ruimte verloopt, net als bij conventionele systemen, met behulp van een klokthermostaat. Afhankelijk van de gekozen bron loopt de besparing op energiekosten en daarmee de reductie van CO2 -uitstoot verder op.

  HR-ketel
  Een hoogrendementsketel (HR) is een cv-ketel (voor ruimteverwarming) of combiketel (voor ruimteverwarming en warm water) die gas efficiënt omzet in warmte en daardoor zuinig is met energie. Bij het verbranden van aardgas ontstaat in de ketel waterdamp. In een gewone ketel verdwijnt de waterdamp via een afvoerpijp. Een HR-ketel benut warmte van de waterdamp voor het verwarmen van water of lucht voor de centrale verwarming.

  Thuiscentrale of micro-WKK
  Een thuiscentrale of een microwarmtekrachtkoppeling (WKK) wekt warmte en elektriciteit op. Het toestel bestaat uit een HR-ketel en een kleine aardgasmotor. De motor drijft een generator aan die elektriciteit produceert (HRe). De restwarmte van de motor wordt gebruikt voor verwarming van het huis en voor warm water. Is meer warmte nodig, dan springt de HR-ketel tijdelijk bij. Is er meer elektriciteit nodig, dan wordt stroom uit het elektriciteitsnet gebruikt. Het rendement van een thuiscentrale is veel hoger dan die van een HR-ketel.

  Photovoltaic-systeem (PV)
  Een Photovoltaic-systeem (PV) zet zonne-energie ‘fotovoltaïsch’ om in elektriciteit. Een PV-systeem bestaat uit zonnepanelen, bedrading en eventueel een adapter om de elektriciteit om te zetten naar netspanning en tegenwoordig zelfs accu’s om de elektriciteit op te slaan. Met behulp van deze stroom kan een verwarmingsunit worden aangedreven.

  Zonneboiler
  Zonneboilers gebruiken de energie van de zon om water te verwarmen voor tapwater en ruimteverwarming. Een zonneboiler bestaat uit een zonnecollector en een voorraadvat. De vloeistof (bijvoorbeeld water) die door het buizenstelsel in de collector stroomt, wordt verwarmd door het zonlicht. Het verwarmde water wordt bewaard in een voorraadvat of in de collector zelf. Als het water niet warm genoeg is, wordt het naverwarmd door bijvoorbeeld de cv-ketel, de geiser of een warmtepomp.

 • Aandachtspunten toepassing

  Een Silka Klimaatwand kan in principe in elke wand worden toegepast, of het nu een binnenwand is of een woningscheidende wand. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met een aantal zaken:

  • laat een installateur voorafgaand aan de bouw een rendementsberekening uitvoeren
  • pas de Silka Klimaatwand bij voorkeur toe in blinde wanden in verband met vereiste capaciteit
  • deel elke Klimaatwand op in wandlengtes van maximaal 5 meter
  • pas de Silka Klimaatwand liever niet toe in smalle penanten en lage borstweringen vanwege de bewerkelijkheid en de kleine bijdrage aan de warmtecapaciteit.

Meer weten?

Heeft u vragen over de mogelijkheden of de verwerking van de Silka Klimaatwand? Kijk dan bij veelgestelde vragen of neem contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over deze en andere bouwoplossingen van Xella.

VEELGESTELDE VRAGEN NEEM CONTACT OP