Silka Klimaatwand

Voor duurzaam en comfortabel verwarmen en koelen

De Silka Klimaatwand is een onzichtbaar in een kalkzandsteenwand weggewerkt verwarmings- en koelsysteem dat werkt op basis van straling. Warm of koud water – op basis van een duurzame bron – circuleert in leidingen die precies passen in sleuven in speciale Silka klimaatwandblokken of -elementen. Deze laten zich op dezelfde wijze verwerken als standaard Silka lijmblokken en Silka elementen. Zo ontstaat een eenvoudig te plaatsen, duurzaam en esthetisch lagetemperatuurverwarmings- en koelsysteem dat een comfortabel binnenklimaat creëert.

Toepassing Silka Klimaatwand

Een Silka Klimaatwand kan in principe in elke wand worden toegepast, of het nu een binnenwand is of een woningscheidende wand. Het water in het LTV-systeem in de Silka Klimaatwand kan worden ‘gevoed’ met elke willekeurige bron van warmte en/of koude. Afhankelijk van de gekozen bron lopen de besparing op energiekosten en de reductie van de CO2-uitstoot verder op.

Mogelijkheden: 

 • HR-ketel 
 • thuiscentrale of micro-wkk (warmtekrachtkoppeling) of HRe
 • photovoltaïc-systeem (zonnecellen) 
 • zonneboiler 
 • warmtepomp 
 • cv-installatie
 • Werking op basis van stralingswarmte en –koude

  De Silka Klimaatwand werkt op basis van straling: water (warm of koud) circuleert in een leidingensysteem dat is aangebracht in speciale klimaatwandblokken of -elementen. Het water verwarmt of koelt de kalkzandsteenwand die daardoor in zijn geheel fungeert als verwarmend of koelend oppervlak en personen direct ‘aanstraalt’. De luchttemperatuur speelt hierbij geen rol. Wel is het van belang rekening te houden met het feit dat leidingen in de wand aanwezig zijn en dat een wand niet te veel moet worden ‘afgedekt’ door bijvoorbeeld meubels. 

 • Veel efficiënter en comfortabeler dan convectieverwarming

  Warmte- of koudestraling verwarmt (én koelt) een ruimte veel efficiënter en comfortabeler dan een systeem op basis van convectie (radiatoren en luchtverwarming). Convectiesystemen verwarmen de lucht in een ruimte via warm water van 55-80˚C (middentemperatuurverwarming, mtv) of zelfs 80-90˚C (hogetemperatuurverwarming, htv). Daarvoor is veel energie nodig. De lucht geeft de warmte af aan personen in het vertrek. Een convectiesysteem heeft behalve een hoog energieverbruik meer nadelen: een relatief lage luchtvochtigheid, grote mate van lucht- en stofcirculatie, stofschroei en brandgevaar aan verwarmingsoppervlakken. 

 • Te combineren met duurzame bronnen van warmte en koude

  De Silka Klimaatwand is bij uitstek geschikt als onderdeel van een duurzaam systeem voor verwarming en koeling. De wand laat zich bij voorkeur combineren met lagetemperatuurverwarming (ltv), dat werkt bij watertemperaturen van 30 tot maximaal 50˚C en ook geschikt is voor koeling. De keuze voor de toe te passen bron(nen) is open.

 • Besparing op energieverbruik en CO2-uitstoot

  De Silka Klimaatwand maakt, mits een gebouw goed is geïsoleerd, een besparing mogelijk van 5 tot 10% op het totale energieverbruik. In combinatie met duurzame bronnen voor verwarming en koeling (bijvoorbeeld een warmtepomp) betekent dat een aanzienlijke afname van de CO2-uitstoot. 

 • Verbetering binnenklimaat

  Het binnenklimaat verbetert sterk bij gebruik van de Silka Klimaatwand. Het is in een ruimte eerder behaaglijk doordat er geen koudestraling van wanden is; de luchttemperatuur kan 2 tot 3˚C lager zijn dan bij convectieverwarming omdat de ruimtetemperatuur niet sterk hoeft af te wijken van de verwarmingstemperatuur. De luchtvochtigheid ligt op een gezond niveau en er is veel minder luchtcirculatie, waardoor er minder tocht en stofverplaatsing plaatsvindt. Stofschroei en verbrandingsgevaar behoren, bij afwezigheid van hete radiatoren, tot het verleden. 

 • Gemakkelijk en snel te verwerken

  De Silka Klimaatwand bestaat uit eenvoudig en snel te verwerken klimaatwandblokken of -elementen. De flexibele kunststof leidingen waardoor het warme of koude water stroomt, zijn daarin bijzonder eenvoudig aan te brengen. 

 • Overal toepasbaar

  De Silka Klimaatwand kan in principe in elke binnen- of woningscheidende wand worden toegepast. Blinde wanden hebben, gezien de vereiste capaciteit, de voorkeur; smalle penanten en lage borstweringen zijn vanwege de bewerkelijkheid en de kleine bijdrage aan de warmtecapaciteit minder geschikt. Laat een installateur voorafgaand aan de bouw een rendementsberekening uitvoeren. 

 • Esthetisch fraai

  Na het optrekken van de wand met behulp van klimaatwandblokken of -elementen en het aanbrengen van de leidingen in de sleuven, kan de wand vlak worden afgewerkt. De verwarming en/of koeling is dus onzichtbaar weggewerkt. 

 • Milieuvriendelijk en duurzaam

  De Silka Klimaatwand heeft een lange levensduur en belast het milieu minimaal. Het systeem is geschikt voor zowel verwarming als koeling en draagt, mede door de keuze voor duurzame bronnen, bij aan een lager energieverbruik en minder CO2-uitstoot. Bovendien is Silka kalkzandsteen een milieuvriendelijk bouwmateriaal. Het bestaat uitsluitend uit natuurlijke grondstoffen (voornamelijk kalk en zand) die nu en in de toekomst ruim voorradig zijn. Bij de productie wordt relatief weinig energie verbruikt en Xella doet doorlopend onderzoek naar het verder terugdringen ervan. 

 • Kalkzandsteen versterkt werking

  Silka kalkzandsteen beschikt over eigenschappen die de werking van de Silka klimaatwand versterken en daardoor aanvullende verwarming of koeling overbodig maken. 

Eenvoudige montage en afwerking

Het plaatsen van een Silka Klimaatwand is eenvoudig. Maar zoals bij elke klus geldt ook hier: een goede voorbereiding is het halve werk. Met de juiste stappen kan er niets misgaan. Kijk in de rubrieken hieronder voor een heldere en stapsgewijze uitleg.

Meer weten?

Heeft u vragen over de mogelijkheden of montage van de Silka Klimaatwand? Kijk dan bij veelgestelde vragen of neem contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over deze en andere bouwoplossingen van Xella.

VEELGESTELDE VRAGEN NEEM CONTACT OP