Toepassingsmogelijkheden

  • Waar kan ik Multipor platen toepassen?

    De universele eigenschappen van Multipor minerale isolatieplaten zorgen voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden in woning- en utiliteitsbouw, zowel bij nieuwbouw als renovatie. De Multipor minerale isolatieplaat laat zich toepassen op zowel wanden, plafonds als daken. Het feit dat de plaat beloopbaar is, maakt (ook) toepassing op bijvoorbeeld dakterrassen, balkons, begaanbare daken, groendaken en parkeerdekken mogelijk.

  • Kan ik Multipor platen gebruiken in combinatie met de producten van Silka kalkzandsteen en Ytong en Hebel cellenbeton?

    Multipor minerale isolatieplaten laten zich uitstekend combineren met de producten van Silka kalkzandsteen en Ytong en Hebel cellenbeton. Al deze bouwmaterialen beschikken over gelijkwaardige materiaaleigenschappen. Zo wordt het mogelijk monolithisch te bouwen en tegelijk hoge isolatiewaarden te realiseren. In combinatie met cellenbeton haalt Multipor bijvoorbeeld Rc-waarden  (warmteweerstand) tot 7,0 m2K/W, ruim hoger dan de strengste geldende én toekomstige eisen op dat gebied.