Wandafwerking

 • Is het noodzakelijk dat ik een wand van Silka kalkzandsteen afwerk?

  Het is mogelijk kalkzandsteen wanden onafgewerkt te laten. Zeker vellingblokken of -elementen kunnen prima onafgewerkt in het zicht blijven.

 • Hoe kan ik gelijmde wanden van Silka kalkzandsteen behangklaar afwerken?

  U kunt wanden van Silka kalkzandsteen zowel met de hand als mechanisch afwerken met dunpleister of spuitpleister om hem behangklaar te maken. Vlak wel eerst oneffen naadaansluitingen en eventuele beschadigingen uit met een geschikt vulmiddel. Vervolgens kunt u de wand dun afpleisteren met een hechtgips of een spuitpleister. Volg daarbij het voorschrift van de leverancier. Bepaalde afwerkmaterialen hebben een groter vullend vermogen. Daarmee kunt u in twee lagen afwerken zonder vooraf de oneffen naadaansluitingen en dergelijke te hoeven uitvlakken. Raadpleeg hiervoor de leverancier van het afwerkmateriaal.

 • Hoe kan ik gelijmde wanden van Silka kalkzandsteen afwerken voor schilderen?

  Maak de wand eerst behangklaar (zie de betreffende vraag) en behandel de wand vervolgens met enkele mms pleisterwerk om er een schilderbare wand van te maken. Let op: te natte wanden kunnen niet worden afgewerkt met een dunpleister. Zorg daarom altijd voor een deugdelijke bescherming tijdens de ruwbouw, maak het casco zo snel mogelijk waterdicht en zorg voor goede ventilatie.

 • Kan ik wand van Silka kalkzandsteen betegelen?

  Jazeker. Tegelwerk kunt u direct op een gelijmde wand aanbrengen. Is een uitvlaklaag nodig, gebruik dan een laag op basis van cement. Bij gipsgebonden uitvlaklagen loopt u het risico dat het tegelwerk loslaat; raadpleeg de leverancier van de tegellijmmortel.

 • Als ik een wand van vellingblokken wil afwerken, hoe doe ik dat dan?

  Vellingblokken of -elementen kunnen in principe onafgewerkt blijven. Voor extra verfraaiing kunt u vellingwanden afwerken met een veegvaste verf of een spuitpleister. In die gevallen is het aan te bevelen de stootvoegen te verlijmen.

 • Hoe werk ik schoon metselwerk van Silka metselstenen of -blokken af?

  Schoon metselwerk van metselstenen of -blokken kunt u het best voegen met een prefab voegmortel met een zo licht mogelijke kleur. Bij prefab mortel is de kans op grote kleurverschillen het geringst. Bij op de bouw samengestelde mortels kunt het best kiezen voor een volumeverhouding tussen 1 deel cement, 0,5 deel kalk en 4 delen zand en 1 deel cement, 1 deel kalk en 6 delen zand. Gebruik eventueel wit cement. Nog lichtere voegen zijn mogelijk door een gedeelte zilverzand in plaats van normaal voegzand te gebruiken.

 • Hoe werk ik vuil metselwerk van Silka metselstenen of -blokken af?

  Wanden van vuilwerk werkt u op een traditionele wijze af met een dikke raaplaag of een mechanisch aan te brengen afwerkmortel op basis van gips. Zet tegels in mortel of lijm ze op een egalisatielaag.