Duurzaamheid en milieu

Bewust omgaan met energie is een must. Onomstotelijk blijkt dat de invloed van de mens op ons klimaat groot is. Klimaatveranderingen als gevolg van het broeikas-effect, een gevolg van de toename van de CO2-uitstoot, drukken wereldwijd een stempel op de leef-omstandigheden van mens en dier.

De bouwsector is wereldwijd direct verantwoordelijk is voor zo’n 40% van de CO2-uitstoot. Zij kan dus een geweldige bijdrage kan leveren aan het terugdringen ervan. En snel ook: de noodzaak om de negatieve milieueffecten van bouwwerken te minimaliseren, is groter dan ooit.