Xella Koudebrugservice

Energieneutraal bouwen vraagt aandacht en overleg. Xella denkt en doet met u mee. Heeft u een (projectspecifieke) vraag over koudebruggen? Gebruik dan de Xella Koudebrugservice.

De Xella Koudebrugservice loopt via uw accountmanager bij Xella. Hij brengt in een gesprek de exacte situatie in kaart en legt die vast in een koudebrugrapportage. De daarin aangegeven psi-waarde kunt u direct gebruiken bij het (laten) berekenen van de EPC.


Bel nu voor een afspraak: (0183) 67 12 34


Of neem contact op via dit formulier