Werken met Ytong MassiefBlokken: montage

 • Bereid u goed voor

  Ytong MassiefBlokken laten zich snel en eenvoudig verwerken mits u de juiste voorbereidingen treft. Heeft u bijvoorbeeld de juiste blokdikte en het goede formaat geselecteerd? En beschikt over de benodigde toebehoren? Check het hier voordat u begint.

  Begint u aan de uitvoering van uw bouwproject met Ytong MassiefBlokken, zorg dan altijd voor een voorbespreking, begeleiding en inspecties tijdens het werk. Xella kan u hierin bijstaan met advies, wij staan voor u klaar. 

 • Lijmen

  • Lijm de blokken winddroog of rechtstreeks uit de verpakking vol en zat met Ytong-Fix blokkenlijm. 
  • Gebruik de handgrepen en/of mechanische hulpmiddelen. Verwerk de lijmmortel conform de verwerkingsrichtlijnen die op de zakken zijn vermeld. 
  • Verlijm behalve de lintvoegen ook de stootvoegen. Houd een lint- en stootvoegdikte van circa 2 millimeter aan. 
  • Zorg voor een goed steenverband (overlapping van tenminste 100 mm). Ook de hoeken in verband aanbrengen.
  • maak lijm in kleinere hoeveelheden aan en verwerk deze binnen twee uur
  • plaats aangemaakte lijm niet in de felle zon
  • dek de lijmkuip (emmer) af met een vochtige doek
  • bevochtig het te lijmen oppervlak van de blokken voorafgaand aan de verwerking, bijvoorbeeld met een natte handveger
  • breng de lijm bij het lijmen van de lintvoegen niet verder dan circa 2 meter voorbij het laatst geplaatste blok aan.
 • Dilataties

  Om scheurvorming in buitenwanden als gevolg van uitzetting en krimp te voorkomen, moet u wanden van Ytong MassiefBlokken op gezette plaatsen voorzien van dilataties of Murfor voegwapening toepassen.

  Breng de volgende dilataties aan als geen Murfor wordt toegepast:

  • Gesloten ononderbroken wandvlakken: steeds na ongeveer tweemaal de wandhoogte met een maximum wandlengte tussen dilataties van 8 meter. 
  • Bij hoekaansluitingen: op afstanden van maximaal 1,50 meter van de hoek. 
  • Bij raamopeningen: aan één zijde. Leg de latei aan die zijde glijdend op en dilateer aan het uiteinde naar boven toe. 
  • Afhankelijk van de situatie: op plaatsen waar spanningsconcentraties optreden of verwacht mogen worden, bijvoorbeeld bij de overgang van een hogere wand naar een lagere wand.


  Uitvoering dilatatievoegen:

  • breedte circa 10 mm over de volle hoogte van de wand.
  • elke twee lagen blokken dilatatieankers aanbrengen (2 stuks per blok)
  • voeg volledig vullen met elastisch purschuim
  • ter plaatse van de dilatatie gaas aanbrengen in de afwerklaag. 
  • een alternatief voor het afwerken van een dilatatievoeg is de toepassing van dilatatieprofielen. De dilatatie blijft daarbij in het zicht. 
  • door toepassing van Murfor voegwapening kunnen dilatatievoegen worden voorkomen.
 • Ytong vullateien

  Ytong vullateien

  Waarom?
  Ytong vullateien worden gebruikt in gevallen waar de gewone Ytong lateien de optredende belasting niet meer kunnen dragen of wanneer de overspanning groter is dan 2,60 meter. Vullateien kunnen ook worden gebruikt als ringbalk of kolom. Ytong vullateien hebben de
  vorm van een U. De inwendige ruimte kan worden opgevuld met gewapend beton of met een stalen profiel en beton. Dat biedt een aantal voordelen:

  • Snel: verloren bekisting in een isolerend materiaal.
  • Eenvoudig af te werken: de buitenzijde is cellenbeton.
  • Gemakkelijk te plaatsen: in één beweging de opening boven raam of deur gevuld.
  • Natuurlijke isolatie: de vullatei biedt twee keer 50 millimeter Ytong.
  • Afgestemd op MassiefBlokken: vullateien hebben dezelfde hoogte (250 mm).

   

   

  Aandachtspunten verwerking

  • De in de vullatei gegoten betonnen ‘balk’ is ongeveer 180 millimeter hoog. Bij een overspanning van meer dan 2,50 meter kan deze balk geen extra belasting (van bijvoorbeeld een vloerplaat) meer dragen. U kunt de toegestane belasting vergroten door op de verticale zijden van de vullatei Ytong blokken van 50 millimeter dik  te verlijmen. De hoogte van de gegoten balk neemt daardoor toe.
  • Zorg bij het gieten van beton voor voldoende ondersteuning van de vullatei om de tijdelijke betondruk te kunnen opvangen. Gebruik daarvoor stutten, klemmen of extra bekisting.
  • Twijfelt u welke latei u moet toepassen? Vraag advies aan de Xella Adviseur of een constructeur.
  • Zie het assortiment Ytong vullateien onder het menu-item ‘Techniek’.
 • Murfor voegwapening gebruiken

  Door toepassing van Murfor voegwapening kunnen dilataties worden voorkomen. Het is verstandig vooraf dilatatieadvies in te winnen bij de afdeling Bouwtechnisch advies van Xella. Zo voorkomt u problemen achteraf.

 • Aandachtspunten montage

  Winterwerk
  Verwerking van Ytong MassiefBlokken en lijmmortel is mogelijk bij temperaturen rond het vriespunt. Neem de geldende richtlijnen in acht met betrekking tot doorwerken in de winter. Zorg er in ieder geval voor dat de lijmmortel en het verse lijmwerk niet bevriezen. Sla lijm- en reparatiemortel voor en tijdens gebruik altijd vorstvrij en droog op. 

  Zomerwerk
  In de zomerperiode zijn bij felle zon, hogere temperaturen en windsnelheden 
  aanvullende maatregelen nodig. De hoeveelheid water in de lijmmortel is afgestemd op het in het cellenbeton aanwezige productievocht. In de zomer kan de ondergrond te droog zijn en kan de mortel ‘verbranden’. Bevochtig de ondergrond daarom met een natte handveger. Voeg nooit extra water toe aan de mortel!

Meer weten?

Heeft u vragen over de mogelijkheden of de verwerking van Ytong MassiefBlokken? Kijk dan bij veelgestelde vragen of neem contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over deze en andere bouwoplossingen van Xella.

VEELGESTELDE VRAGEN NEEM CONTACT OP